Başyazı: Mezhep savaşını siz yapıyorsunuz!

AKP’nin sözcüleri ve ona yakın ideologlar Suriye konusunda bir yıldır halka yalan söylüyor, onun kaygılarını kaşıyorlar. Onlara göre Suriye’de yaşanan bir mezhep savaşı. Sünniler katlediliyor. İktidardaki Beşşar Esad’ın Nusayri (Alevi) azınlığa mensup olduğu gerçeğinden hareketle, artık bir iç savaşa dönüşmeye yüz tutan olayları bir Alevi-Sünni çatışması gibi gösteriyorlar.

Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı Yalçın Akdoğan son günlerde Star gazetesinde bu iddiayı şöyle temellendirdi: “Esad’ın temsil ettiği Nusayri aileler, halkın ve dindar kesimlerin  üzerinde yıllardır her türlü baskıyı uygulamaktadır.”

Bu baştan aşağı yalandır! Esad “Nusayri aileler”i temsil etmiyor. Esad’ın iktidarı her şeyden önce Suriye’nin büyük burjuva ailelerini, sonra da Şam’ın ve Halep’in tüccar ailelerini temsil ediyor. Bu burjuva ailelerin de çoğunluğu Sünnidir. Son günlerde ordudan firar eden Manaf Tlas’ın ailesi bunun çarpıcı bir örneğidir. Tlas’ın ağabeyi Firas Tlas Suriye’nin en büyük kapitalistlerindendir. Aile Esad ailesinin en yakınındadır. Ve Sünni’dir. Manaf Tlas bir Sünni olarak firar edene kadar 15 ay boyunca Suriye’nin mülksüzlerini ve yoksullaarını katletmiştir!

Suriye’de bir mezhep savaşı yaşanmıyor. Ayaklanma bir sınıf mücadelesi olarak başladı. Mülksüzler düzene karşı ayağa kalktılar. Bunu neredeyse fiziki varlığı yadsınan Kürt halkının kıpırdanması izledi. Suriye burjuvazisinin Esad muhalifi kanadının işin içine girmesi, ABD emperyalizminin ve Suudi Arabistan’ın bir satranç piyonu gibi öne sürdüğü AKP hükümetinin besleme bir muhalefet yaratmasının ortamını oluşturdu. Şimdi iş daha da ileri gidiyor: Müslüman Kardeşler parlatılıyor.

AKP hükümeti Suriye’deki mücadeleye mezhep savaşı süsü veriyor, çünkü kendisi Suudi Arabistan’la birlikte Ortadoğu’da Şiilere karşı Sünni cephenin temsilciliğine soyunuyor. Ortadoğu’da mezhep savaşı çıkartmak ateşle oynamaktır. Çekin elinizi Suriye’den, Irak’tan, Lübnan’dan!

Ortadoğu halklarının kardeşliği için mücadele giderek hayati bir mesele halini alıyor. Bizim programımız açıktır: Ortadoğu Sosyalist Federasyonu, emperyalizmin himayesinde verilen savaşların tek gerçek çözümü olacaktır.

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Temmuz 2012 tarihli 33 sayısının başyazısı olarak yayınlanmıştır.