Avrupa Seçimleri öncesinde Acil Avrupa-Akdeniz Buluşması: Faşist tehlike, Avrupa Birliği’nin parçalanması ve sınıf mücadelesi

Redmed internet ağı ve Kristiyan Rakovskiy Balkan Sosyalist Merkezi’nin düzenlediği “Avrupa nereye gidiyor?” başlıklı Acil Avrupa Akdeniz Buluşması 4 Mayıs’ta Yunanistan’ın başkenti Atina’da gerçekleşti. Avrupa Birliğinin krizinin derinleştiği bu dönemde, 23-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek Avrupa Parlamentosu seçimlerinin öncesinde gerçekleşen buluşmaya Devrimci İşçi Partisi’nin Yunanistan’daki kardeş partisi EEK (İşçilerin Devrimci Partisi) ev sahipliği yaptı.

Buluşmanın açılış konuşmasını Devrimci İşçi Partisi’nden bir yoldaşımız gerçekleştirdi. Yoldaşımız buluşmayı, Macaristan’dan Zimbabwe’ye, Haiti’den Irak’a, İran’a ayaklanan emekçi halkları, Fransa’dan tüm Avrupa’yı sarsan Sarı Yeleklileri ve Sudan’da, Cezayir’de ilk zaferlerini kazanan devrimleri selamlayarak açtı. Fransa’da 6. ayını geride bırakan Sarı Yelekliler hareketinin Avrupa’nın tamamında sınıf bağımsızlığı temelli bir odak oluşturmanın gerekliliğini gösterdiğini, Avrupa seçimlerinin ancak böyle bir odağın inşasına katkıda bulunduğu zaman anlamlı olacağını vurguladı.

Türkiye’de Erdoğan ve AKP’nin seçimlerde aldığı yenilgiye de değinen yoldaşımız, Devrimci İşçi Partisi’nin istibdada, emperyalizme ve sermayeye karşı mücadele ederken aynı zamanda işçi sınıfının bağımsızlığı için de çalıştığını söyledi. Yunan ve Türk burjuvazilerinin Doğu Avrupa’daki gaz rezervleri üzerinden yaşadıkları gerginliğe, iki ülkenin halklarını birbirlerine düşürme çabalarına ve savaş tehlikesine karşı enternasyonalist komünistlerin görevlerinden bahsetti, DİP ve EEK’in böyle bir dönemde bir arada olmasının önemli olduğunu söyledi.

Sözlerini Redmed ve Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi’nin İstanbul’da DİP’in ev sahipliğinde gerçekleştirdiği başarılı Komintern Konferansı’na değinerek bitiren yoldaşımız, işçi sınıfının dünya partisini inşa etmenin gerekliliğinin ve acilliğinin altını çizdi. Ardından sözü, buluşmanın ana raporunu sunmak üzere EEK Genel Sekreteri Savas Michael Matsas’a bıraktı.

Savas Matsas sözlerine Avrupa seçimlerinin öncesinde Avrupa Birliğinin kendisini devasa bir dağılma krizinin içinde bulduğunu ve seçimlerin daha fazla dağılma yaratacağını söyleyerek başladı. Kapitalist sistemin dünya çapında –hala çözülemeyen krizinin Avrupa açısından yıkıcı etkilerine, en zayıf halka olan Yunanistan’ın Euro bölgesi krizinden sonra nasıl kırıldığına değinen yoldaşımız, zincirin sadece en zayıf halkası kırılmadı, zincir parçalanıyor dedi. Krizin doğurduğu milliyetçilik, aşırı sağ ve savaş yönelişi tehlikelerine de değindi. Balkanlardaki çok gergin durumdan, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginlikten, Amerika ve Avrupa Birliği’nin Rusya ve Çin karşısındaki saldırgan politikasından, Ortadoğu’da Trump-Netanyahu ortaklığının doğurduğu tehlikelerden, İran ile savaş olasılığından bahsetti.

Emperyalizmin doğurduğu savaş tehlikesinin yanı sıra, sınıf savaşının da varlığından söz eden yoldaşımız; bir yanda kemer sıkmalar devam ederken, emekçi kitlelerin de mücadeleye atıldığını söyledi. Bunun işaretlerinin “Meydan” hareketlerinden Sarı Yeleklilere, 2011’in Arap devrimlerinden, Cezayir ve Sudan’daki devrimci yükselişlere son on yılda pek çok yerde var olduğunu vurguladı.

İşçi sınıfının kitle hareketlerinde var olduğunu, ancak politik hegemonyası olmadığını ve devrimci önderlikten yoksun olduğunu söyleyen yoldaşımız, bir sınıf savaşı alanına dönüşen Avrupa’dan, Fransa ve Macaristan’dan dersler çıkartmamız gerektiğini vurguladı. Avrupa Birliği emperyalizmine, ekonomik ve politik milliyetçiliğe karşı Avrupa’nın sosyalist temellerde birleştirilmesini savundu. Sözlerini devrimci bir Enternasyonal için mücadele etmemiz gerektiğini söyleyerek bitirdi.

Savas Matsas’ın sunumunun ardından Yunan solundan OKDE/Spartakos üyesi Kostas Skordulis söz alarak buluşmayı selamladı. Avrupa seçimlerinin öncesinde böyle bir etkinlikte bir araya gelerek, Avrupa’nın durumunu tartışmanın önemini vurguladı. Buluşmaya Fransa’dan ROR, Finlandiya’dan MTL ve Macaristan’dan Eszmelet dergisi adına Tamas Krausz mesaj yolladı.

Buluşmanın ikinci kısmı eski Sovyet cumhuriyetlerinden dost partilere ayrılmıştı. Rusya’dan Rusya Komünist İşçi Partisi (RPRK), Birleşik Komünist Partisi (OKP), Alternativyi adını taşıyan Marksist düşünce topluluğu ve Rus Sosyal Forumu’nun video-konferans biçiminde katılımıyla devam etti. Rusya solu ile gerçekleştirilen yuvarlak masa tartışmasında Rusya’nın ekonomik ve politik durumu tartışıldı.

Hemen ardından söz Ukrayna’nın Donbas bölgesinde 2014 Maydan olayları sonrasında ülkede faşizmin hızla yükselmesine karşı mücadele içinde kurulan ve Ukrayna’dan ayrılma çabası içinde olan iki siyasi birimden biri Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden (öteki Luhansk Halk Cumhuriyeti’dir) Donetsk Komünist Partisi’nin sekreteri Stanislav Retinskiy video-konferans yoluyla bir konuşma yaptı. DKP’nin selamlarını ileten parti temsilcisi, konuşmasında Kiev’deki faşist rejimin Avrupa faşizminden ayrı olmadığını söyledi ve faşizme karşı mücadelenin komünistlerin görevi olduğunu vurguladı.

Kapanış oturumunda buluşmanın sonuç bildirgesi tartışıldı. Güney Afrikalı katılımcılardan, EEK’li yoldaşlarımızdan, buluşmanın katılımcılarından yapılan katkıların ardından önce Sonuç Deklarasyonu oylandı. Ardından Donetsk’te gerçekleştirilecek Uluslararası Anti-Faşist Forum’un DKP temsilcisi tarafından buluşmaya gönderilen karar metni taslağı oylanarak, imzacı olma kararı alındı. Enternasyonal Marşı’nı salon hep birlikte, coşkuyla okudu.

Buluşmanın hemen ardından, ABD Elçiliği önünde Venezuela ile dayanışma eylemi gerçekleştirildi. EEK, Yunanistan’ın sosyalist ve anti-emperyalist örgütlerinin düzenlediği yürüyüşe “NATO Venezuela’dan elini çek!” yazan bir pankartın arkasında katıldı. Böylece Avrupa Akdeniz Buluşması anti-emperyalist bir eylemle, Venezuela halkıyla dayanışma sloganlarıyla sona ermiş oldu.