Arjantin: Darbenin 43. yılında on binlerce emekçi darbeye, kemer sıkmaya ve emperyalizme karşı meydanlarda

Arjantin: Darbenin 43. yılında on binlerce emekçi darbeye, kemer sıkmaya ve emperyalizme karşı meydanlarda

30 binden fazla insanın faili meçhul cinayetlerde kaybedildiği darbenin 43. yıldönümünde on binlerce insan Arjantin’de 24 Mart’ta ülkenin başkenti Buenos Aires’teki Mayıs Meydanı’nı doldurdu. “Hafıza, Hakikat ve Adalet” başlığı ile çağrısı yapılan mitingde, darbenin hesabını sormak için, Macri hükümetinin darbecilere yönelik ev hapsiyle sınırlı darbecileri cezasız bırakma politikasını ve Macri hükümetinin kendisinin uyguladığı baskıları teşhir etmek için bir araya geldi. Miting aynı zamanda işçi düşmanı politikalara, kemer sıkma paketleri ile krizin faturasının işçilere kesilmesine karşı bir gövde gösterisine dönüştü.

Arjantinde işçi sınıfının en güçlü devrimci partisi, Devrimci İşçi Partisi’nin kardeş partisi Partido Obrero (PO- İşçi Partisi) bu mitingde Latin Amerika çapında işçi sınıfını krize ve İMF’ye karşı birlikte mücadeleye çağıran, Uruguay’dan Partido de los Trabajadores (PT - İşçi Partisi) ve Brezilya’dan Luta Pelo Socialismo (Sosyalizm İçin Savaş) ile birlikte yayınladıkları ortak bildiriyi dağıttı. PO, Mayıs Meydanı’nda Trump’ın ve Avrupa Birliği’nin Venezuela’ya karşı  darbeci politikalarına anti-emperyalizm bayrağını yükselterek cevap verdi, emperyalizmin kuklası Guaidó’yu Venezuela’nın devlet başkanı olarak tanıyan Macri’yi emperyalizmin işbirlikçisi olarak mahkûm etti. PO ve FİT mitingde, önümüzdeki günlerde büyük grevlere hazırlanan eğitim emekçilerinden mücadele halindeki fabrikalardan işçilere, işsizlerden Arjantin’de son yıllarda büyük bir mücadele ile hep ön planda olan kadınlara ve gençlere kadar toplumun en canlı unsurlarını içinde barındıran on binlerce insana öncülük ediyordu. Bu kitlesel güç, meselenin sadece bir insan hakları mücadelesinden ibaret olmadığını, bugün bu mücadelenin sermayenin saldırılarına ve emperyalizme karşı mücadele ile birleştiğini gösteriyor.

Arjantin’de sadece 2019 yılının başından beri onlarca fabrika grevler, direnişler, işten çıkarma tehdidine karşı uyarı eylemleri ile sallanıyor. İşsizler, PO’nun işsizler örgütü Polo Obrero’nun (İşçi Kutbu) öncülüğünde kitlesel eylemler düzenliyor. Arjantin işçi sınıfı ve emekçilerinin saflarında ciddi bir hareketlilik var. Buna karşı aylardır hareketsiz duran CGT (Genel İşçi Konfederasyonu) nihayet 4 Nisan için bir eylem çağrısı yapmak zorunda kaldı. Şimdi PO, bütün güçlerini 4 Nisan’da işçi sınıfının yeni bir gövde gösterisi için seferber etmiş durumda.* 

 

* Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Nisan 2019 tarihli 115. sayısında yayınlanmıştır. Gazetede yayınlandıktan sonra 4 Nisan'da CGT'nin çağrısı gerçekleştirilen eylemin sendika bürokrasisi tarafından bir yasak savmanın ötesinde örgütlenmemesi, herhangi bir iş bırakma ile birleştirilmemesi karşısında, PO ve PO'nun sendikal mücadele alanındaki çeşitli örgütleri, Polo Obrero gibi işsizler örgütü, eyleme 36 saatlik genel grev çağrısı ile güçlü bir şekilde katıldı. 4 Nisan'dan sonra da işyerlerinde, fabrikalarda, sendikaların taban inisiyitafilerinde sınıf mücadeleci bir yaklaşımın hakim olması için aktif bir faaliyet yürütüyor.