Akdeniz’den gençlik örgütleri enternasyonalist devrimci hatlarını çiziyor

Devrimci İşçi Partisi’nin Yunanistan’daki kardeş örgütü EEK’in (Devrimci İşçi Partisi) gençlik örgütü OEN’in (Devrimci Gençlik Örgütü) çağrısıyla 18-19 Ocak tarihlerinde Atina’da bir uluslararası toplantı gerçekleştirildi. Başta gençler arasında son derecede yüksek seyreden işsizlik gelmek üzere gençliğin başlıca sorunları masaya yatırıldı. Toplantıya OEN’in yanı sıra Türkiye’den DİP’li Öğrenciler, İtalya’dan PCL (Komünist İşçi Partisi) Öğrenci Komisyonu ve Sırbistan’dan Marks21 adına delegeler katıldı. Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’dan birçok gençlik örgütü ise çağrıya olumlu cevap vermelerine rağmen mali ve teknik sebeplerle fiilen katılamamış olsalar da yazılı ve görsel destek mesajları ilettiler. Arjantin’den PO’nun (İşçi Partisi) gençlik örgütü UJS’nin (Sosyalist Gençlik Birliği) okyanus ötesi dayanışma mesajının yanı sıra DİP’li isyan tutsağı M. Cihan Yılmaz’ın Türkiye hapishanelerinden gönderdiği enternasyonalist mesaj katılımcılar tarafından büyük bir coşkuyla karşılandı.

Cihan yoldaşımızın Antalya L Tipi Cezaevinden uluslararası gençlik toplantısına ilettiği mesaj şöyle:

Dünyanın dört bir tarafından bir araya gelen DEYK'in yiğit militanları;
2013 başta Türkiye olmak üzere Dünya'nın dört bir tarafında isyan yılı oldu. "İdeolojilerin, tarihin sonunun" ilanından sonra ezilen ve sömürülenler güçlerini alanlarda tekrar kapitalizme gösterdi. Rüzgar tekrardan ezilenlerden ve sömürülenlerden yana esmeye başlıyor. Bu rüzgarla yelkenlerimizi doldurmak üzere DEYK'i hazırlamalıyız yoldaşlar! Bu hazırlıkta biz DEYK'in gençlerine çok iş düşüyor ve ben bu yükü hep beraber kaldıracağımıza eminim. Emperyalizmin sürekli savaşını, kapitalizmin sömürüsünü durduracağız!Bu emin olma hali ve devrimci kararlılıkla DEYK'in bütün genç militanlarını Türkiye'nin hapishanelerinden devrimin bütün ateşiyle selamlıyorum!
 
Ya sosyalizm, ya barbarlık!
Yaşasın sosyalist dünya devrimi!
Yaşasın dördüncü enternasyonal!
 
Yoldaşınız Cihan...

 

    

İki gün süren tartışmaların ilk gününde, katılımcı örgütler, ülkelerindeki gençlik mücadeleleri üzerine sunumlar gerçekleştirdiler. Ardından da bu sunumları temel alarak daha geniş bir açıdan Akdeniz devrimci havzasında gençliğin devrimci deneyimleri ele alındı. İkinci günün ana tartışma konusu ise gençliğin sorunlarına karşı uluslararası mücadeleyi birleştirecek bir mücadele programı oluşturulması oldu. Günün sonunda katılımcılar tarafından bir sonuç bildirgesi karara bağlandı, önümüzdeki bir yıl için bir eylem planı hazırlandı.

Gerçekleştirilen toplantı gençlik içerisinde örgütlenen enternasyonalist ve devrimci güçlerin bölge çapında ortak eylemliliğini örmek üzere çok önemli bir adım olarak görülmelidir. İlerleyen dönemde DEYK (Dördüncü Enternasyonalin Yeniden Kuruluş Koordinasyonu) gençliğinin başını çektiği çok daha büyük ve önemli adımların, Akdeniz devrimci havzasının motoru konumundaki gençliğe siyasi ve örgütsel bir perspektif sunulmasının tohumu bu toplantı ile atılmış oluyor.

Yaşasın gençliğin uluslararası devrimci mücadelesi!

Yaşasın Dördüncü Enternasyonal!

 

 

Uluslararası Enternasyonalist Gençlik Toplantısı Ortak Açıklaması

 

Avrupa ve Orta Doğu’nun dört ülkesinden devrimci enternasyonalist gençler (Yunanistan’dan Devrimci Gençlik Örgütü [OEN-EEK], Türkiye’den Devrimci İşçi Partisi Gençlik Komiteleri, İtalya’dan PCL Gençlik Komitesi, Sırbistan’dan Marks21) 18-19 Ocak 2014 tarihinde Atina’da düzenlenen Uluslararası .Enternasyonalist Gençlik Toplantısı’na katıldılar. Arjantin’den PO’nun gençlik örgütü Sosyalist Gençlik Birliği de toplantıya bir destek mesajı göndererek katıldı.

Yunanistan’ın memorandum hükümeti (Samaras-Venizelos) Avrupa gençliğine ve işçilerine dönük kapitalist saldırıyı koordine etmek ve benzeri gelişmeleri Kuzey Afrika ve Türkiye’de de teşvik etmek için Avrupa Birliği’nin dönem başkanlığını devraldıktan sadece birkaç gün sonra (7 Ocak) aynı bölgenin gençlik hareketinin öncü güçleri Yunanistan’da buluşarak kendi militan deneyimlerini; hareket perspektiflerini; kapitalizmi, onun (AB gibi) uluslararası birliklerini ve devletlerini ortadan kaldırmak için ortak bir mücadele programını ve ortak bir eylem planını tartıştılar.

Tartışmaların ortak çıkarımı, 2008-2009’daki dünya çapındaki çöküşün ardından ortaya çıkan ekonomik ve siyasi çalkantının vurduğu Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu gençliğinin en temel toplumsal probleminin işsizlik ve yarı-zamanlı çalışma olduğuydu. Bu çalkantının sonucu ulusal husumetlerin, yeni emperyalist müdahaleleri de içerecek şekilde, yeniden dirilmesidir.

Bu sorunun üstesinden gelmek için geliştirilen, kemer sıkma önlemlerini dayatan, esnek çalışmayı yaygınlaştıran, iş güvencesinin ve kamusal eğitimin içini boşaltan küresel, bölgesel ya da ulusal çaptaki tüm kapitalist girişimlerin işçi hareketini ezemedikleri sürece başarısız olduğunun ve başarısız olacağının farkındayız.

Yunanistan’da ve genel olarak Güney Avrupa’da Aralık 2008’den genel grevlere ve diğer sınıf mücadelelerine, Kuzey Afrika’da 2011’deki devrimlerden Türkiye’deki isyana bu bölgedeki tüm toplumsal mücadelelerin başını ne bugünü ne de bir geleceği olan genç proletarya çekmekte. Devletin ve devlet-dışı unsurların baskılarının, polisin ve de faşist çetelerin uyguladığı vahşetin genç kuşağı hedef almasının sebebi budur. Bu baskının hedefinde sadece işçiler ve göçmen işçiler değil, Yunanistan’da HIV pozitif seks işçisi kadınların gözaltına alınması ve cezalandırılmasında, LGBT’lere yapılan faşist saldırılarda ve Tunus’ta feminist hareketin parçası militan genç kadınlara fahişelik suçlamasıyla açılan soruşturmalarda görüldüğü gibi dışlanmış ve ezilmiş her toplumsal grup yer alıyor.

Hepimiz inanıyoruz ki, işçiler ve gençlik kapitalist krizin bedelini kendi kanlarıyla ödemeyeceklerse uluslararası bir sınıf olarak genç proletarya, enternasyonalist bir birlik ve hareket inşa etmelidir. Bu böyledir çünkü işsizlik dâhil insanlığın tüm sorunlarına evrensel bir çözümü, kendi devrimci Enternasyonaliyle, kendi devrimiyle, dünya komünizmi için kendi iktidarıyla ancak proletarya sunabilir!

Bu doğrultuda, aşağıdaki temel noktalarda gençliğin işsizliğe karşı geçiş taleplerini içeren bir programı savunuyoruz: işten atmanın yasaklanması; herkesin insanca yaşayacak ücretlerle daha az çalışması (çalışma saatlerinde değişken ölçek aracılığıyla var olan işlerin paylaştırılması); ücretsiz kamusal eğitime ve kamusal sağlık hizmetine özgürce ulaşım; dünyanın kredi köpekbalıklarına ödenecek devlet borçlarının iptali; işsizlerin, işçilerin, emeklilerin, kentlerin yoksul emekçilerinin ve köylülüğün borçlarının iptali; banka sisteminin ve ekonominin stratejik sektörlerinin karşılıksız olarak işçi denetiminde ve yönetiminde kamulaştırılması.

Atina, 19 Ocak 2014

 

Ortak Hareket Önerileri

 

1.      Tutuklu bulunan Türkiyeli yoldaşımız Mustafa Cihan Yılmaz’ın 6 Şubat Perşembe günü yapılacak duruşması sırasında ortak bir eylem günü örgütlenmesi. Bulunduğumuz ülkelerde aktif örgütlerimizin ya da gençlik komitelerimizin bulunduğu her şehirde ortak bir metinle eylemler gerçekleştireceğiz.

2.      Katılan her örgütün sunumlarının ve Uluslararası Enternasyonalist Gençlik Toplantısı’nın sonuçlarının yer aldığı İngilizce bir broşürün 1 Mart 2014 tarihinde basılması.

3.      Nisan 2014’te Atina’da gerçekleştirilecek 2. Enternasyonalist Avrupa Konferansı’nın başarısı için yeni işçi örgütlerini ve gruplarını etkilemek adına çalışma. Konferansın organizasyon komitesine Uluslararası Enternasyonalist Gençlik Toplantısı katılımcılarının ortak bir katkı yapabilmesini öneriyoruz.

4.      9 Mayıs 2014 Halkların Antifaşist Zafer Gününün bir eylem günü olarak örgütlenmesi.

5.      Eylül-Ekim 2014’te Yunanistan, Türkiye, İtalya ve Sırbistan’da işsizliğe karşı iki aylık bir uluslararası kampanya örgütlenmesi. Kampanya esnasında aktif olduğumuz her ülkede diğer ülkelerden delegelerin katıldığı uluslararası açık toplantılar düzenlenerek gençliğin kitlesel bir biçimde bulunduğu (okullar, üniversiteler, iş bulma kurumları gibi) yerlere sistematik müdahalelerde bulunulması.

6.      2015’in ilk üç ayı içerisinde (Atina, İstanbul ya da Roma’da) 2. Uluslararası Enternasyonalist Gençlik Toplantısı’nın düzenlenmesi.