4. Avrupa-Akdeniz Konferansı’na acil çağrı: Emperyalizme ve savaşa karşı örgütlenelim, mücadele edelim, kazanalım!

Ortak bir enternasyonal program ve mücadele çağrısının bir ürünü olarak, 4. Avrupa-Akdeniz İşçi Konferansı 26-28 Mayıs tarihlerinde, geçmişte insanlığı dünya savaşı felaketinden kurtarmış Ekim devriminin 100. yılında, Yunanistan’ın Atina kentinde gerçekleşecek. Konferans, aynı zamanda Filistin’de Siyonist işgalin önünü açan Balfour Deklarasyonu’nun da 100. yılına denk geliyor ve Avrupa’nın, Ortadoğu’nun farklı ülkelerinden çeşitli toplumsal hareketleri bir araya getiriyor. Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi ve RedMed sitesi çağırıyor: Ekim devriminden aldığımız ilhamla örgütlenelim, emperyalist barbarlığa, çürüyen kapitalizme karşı mücadele edelim, kazanalım!

Kapitalizmin çelişkilerinin derinleştiği bu dönemde emperyalizm bir kez daha insanlığı bir dünya savaşı felaketinin eşiğine getirdi. Ancak bu çelişkilerin bir diğer sonucu olarak dünya, Avrupa’dan Ortadoğu’ya devasa ölçekte halk isyanlarına ve sınıf mücadelelerine sahne oldu. Üçüncü Büyük Depresyon dünya çapında yeni bir devrimci dönemin kapılarını araladı. Dünya devriminin üçüncü dalgası bir durgunluk dönemine girmişse de, önümüzdeki süreç yeni mücadelelere gebe.

Tek çıkış yolunun sosyalist dünya devrimi olduğu bu yakıcı koşullarda, Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi ve RedMed sitesi acil bir çağrı yapıyor. Kapitalizmden ve emperyalist barbarlıktan kurtuluş için, sömürünün ve baskının her türlüsüne karşı mücadele eden bütün militan güçler, içinde bulunduğumuz dönemde dünya durumunu tartışmak ve ortak bir program oluşturmak üzere bir araya gelmelidir!

Kristiyan Rakovski Balkan Sosyalist Merkezi ve RedMed daha önce birlikte üç uluslararası konferans düzenledi:

Birinci Avrupa-Akdeniz Konferansı 2013 yılında Gezi ile başlayan halk isyanı ile aynı döneme denk geliyordu. Ege’nin iki ayrı kıyısında, Yunanistan’ın ve Türkiye’nin devrimcileri, farklı ülkelerden, farklı geleneklerden gelen toplumsal hareketlerin militanları ile birlikte konferansı bir enternasyonalizm şölenine dönüştürdü.

İkinci konferans ise, 2014’te Ukrayna iç savaşının doruk noktasına denk gelmişti. Konferansın katılımcıları arasında Rus ve Ukraynalı komünistler, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Ortadoğu’dan devrimciler vardı. Konferansın enternasyonalist, anti-emperyalist, anti-şovenist temellerde oluşturduğu birlik, konferansın ardından gelen dönemde sürekliliğini korudu; Balkanlar, Ukrayna, Rusya ve farklı yerlerde ortak eylemler gerçekleştirildi.

Üçüncü Avrupa-Akdeniz Konferansı, 2015’te Yunanistan’daki tarihi referandumda halkın Avrupa Birliği’nin dayattığı kemer sıkma programına hayır demesinin hemen ardından gerçekleştirildi. Syriza hükümetinin hiç gecikmeyen ihanetinin ertesinde, katılımcılar Yunanistan’da, Avrupa’da ve bunların ötesinde dünyada işçi sınıfına önderlik edecek devrimci hareketi oluşturmak için gerekli programı tartıştı.

Şimdi, Üçüncü Büyük Depresyon’un derinleştirdiği çelişkiler, ekonomik kriz ve savaş koşullarında, emperyalist savaş tehlikesi giderek yaklaşırken bir uluslararası konferans çağrısı her zamankinden daha önemli, daha acil!

Bu yazı Gerçek gazetesinin Mayıs 2017 tarihli 92. Sayısında yayınlamıştır.