3. Avrupa Akdeniz Konferansı enternasyonal dayanışma, mücadele ve örgütlenme çağrısıyla sona erdi

3. Avrupa Akdeniz Konferansı'nın sonuç kısmının gerçekleştirileceği gün olan 20 Temmuz sabahında Suruç'tan katliam haberi geldi. Suruç katliamı ile ilgili bilgiler netleşir netleşmez konferans katliamı kınayan, katillerin bulunmasını ve cezalandırılmasını isteyen, DAİŞ ve onun Türkiye'deki müttefiklerini lanetleyerek, Erdoğan ve AKP hükümetinin sorumluluğunun altını çizen bir bildiri hazırladı. Bu bildiri sonuç oturumunda öncelikli olarak ele alındı ve oy birliği ile kabul edildi. Konferansın bir önceki gününde Sungur Savran, Ortadoğu üzerine yaptığı konuşmada DAİŞ'e karşı mücadelenin mutlaka Erdoğan ve AKP hükümetine karşı mücadeleyi de içermesi gerektiğinin altını özellikle çizmişti. Konferansın ev sahipliğini yapan EEK ayrıca Yunanistan solunun diğer temsilcileriyle birlikte bugün saldırıyı kınayan ve enternasyonal dayanışma gösteren bir eylem düzenlenmesi için harekete geçti.

Konferansın son günü komisyonların hazırladığı metinlerin tartışılmasına ayrılmıştı. Tartışmalara geçmeden önce konferansa katılamayan Bosna-Hersek Tuzla kentinde, DİTA deterjan fabrikasında büyük mücadelelerin önderi Emina Busuladziç ve Tunus'un Gafsa bölgesinde 2008'den itibaren Tunus devriminin koşullarını hazırlayan madenlerdeki büyük mücadelelerin önderlerinden Beşir Abidi birer mesajla devrimci selamlarını ve görüşlerini konferansa ilettiler ve bu mesajlar, divan tarafından delegasyonun bilgisine sunuldu. Daha sonra Balkan, Ortadoğu ve Ukrayna komisyonlarının hazırladıkları metinler tartışmaya sunuldu. Balkan ve Ortadoğu bildirileri oybirliği ile Ukrayna bildirisi ise 3 çekimser oya karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Konferansın sonuç bildirisi de delegasyonun ek önerileriyle zenginleştirilerek yine oy birliği ve alkışlarla kabul edildi. Tüm metinlerin konferansın ardından çeşitli dillere çevrilerek yayınlanmasına karar verildi.

Son olarak Salı günü Suruç katliamı ile ilgili dayanışma eylemi ve Çarşamba günü AB'nin dayattığı kemer sıkma paketi ve Syriza hükümetinin ihanetine karşı yapılacak eylemlerin duyurusu yapıldı. Konferans, alınan kararların hayata geçirilmesi için mücadele ve örgütlenme çağrısı yapılarak, hep bir ağızdan, tüm katılımcıların kendi dillerinde söyledikleri Enternasyonal marşı ile sona erdi.