Newroz, Türk işçisi emekçisi için neden önemlidir?

Türk işçisi, emekçisi, sosyalisti, “Newroz’dan bana ne?” dedi mi, “sosyalizmden bana ne?” demiş oluyor, “proleter enternasyonalizminden bana ne?” demiş oluyor. Oysa sosyalizm Türk işçisi için su gibi ekmek gibi gerekli. Enternasyonalizm de sosyalizm için. Öyleyse, haydi, adım adım işçi sınıfının iktidarını ve halkların kardeşliğini örmeye! Haydi Newroz’a!

<--break->Çoğu Türk işçisi emekçisi, yüreği solda olanlar bile, hatta Kürt halkına karşı önyargılı olmayanlar bile, “Newroz’dan bana ne?” duygusu içindedir. “Newroz, Kürtlerin bayramıdır, onlar kutlasın.” Yaygın düşünce budur. Oysa bazı bayramlar tarihin somut gelişmesi içinde aynı zamanda bir mücadele günü olur. Newroz bunun en ileri örneğidir. Newroz zalime, güçlüye, ezene karşı bir mücadele günüdür. Velev ki Kürtlere özgü bir mücadele günü olsun. Türk işçisinin emekçisinin kurtuluşu kendi başına olmayacaktır ki. Önce bölgenin, sonra da dünyanın öteki emekçi halklarıyla birlikte olacaktır. Kürtler bu halkların Türk işçisi açısından en önemlisidir. Çünkü onların bir bölümü ile aynı devletin çatısı altında yaşıyor Türk işçisi. Araplarla dayanışma önemlidir, İranlılarla da, Ermenilerle de. Ama Kürt’ün mücadelesi doğrudan Türk işçisinin de karşısında olan devlet sistemiyledir. Öyleyse, Türk işçisinin Newroz’dan doğrudan çıkarı vardır.

Ama Newroz, aynı zamanda, tarihi geleneklerin halkın mücadelesi içine nasıl yerleştirilmesi gerektiği konusunda mükemmel bir örnektir. Kürt hevallerimiz, Newroz’u zalim Dehak ile demirci Kawa arasında, yani hâkim sınıflarla emekçi sınıflar arasında bir mücadele aracılığıyla resmediyorlar. Yani Newroz aynı zamanda sınıf mücadelesi fikri çevresinde örgütleniyor. Öyleyse, Türk işçisinin emekçisinin Newroz’dan iki defa çıkarı var. Kürt halkını sınıf mücadelesinin temsili çevresinde örgütleyen bu güne işçinin özel bir destek vermesi gerekir ki Kürt halkı işçiye emekçiye yaklaşsın, burjuvaziden emperyalizmden uzaklaşsın.

Türk işçisi, emekçisi, sosyalisti, “Newroz’dan bana ne?” dedi mi, “sosyalizmden bana ne?” demiş oluyor, “proleter enternasyonalizminden bana ne?” demiş oluyor. Oysa sosyalizm Türk işçisi için su gibi ekmek gibi gerekli. Enternasyonalizm de sosyalizm için. Öyleyse, haydi, adım adım işçi sınıfının iktidarını ve halkların kardeşliğini örmeye! Haydi Newroz’a!

Hep birlikte haykıralım: “Newroz piroz be!”

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Mart 2013 tarihli 41. sayısında yayınlanmıştır.