BDP 2. Olağanüstü Kongresini yaptı: “Direnerek özgürlüğe yürüyoruz”!

AKP’nin yaptığı KCK operasyonları sonucunda Parti Meclisi’nin 56 üyesi tutuklanınca yasal zorunluluk nedeniyle yapılan Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 2. Olağanüstü Büyük Kongresi, “Direnerek Özgürlüğe Yürüyoruz” şiarıyla yapıldı. Kongreye ilgi son derece yoğundu. Özellikle Suriye Kürdistanı’ndan ve Irak Kürdistan Bölgesi’nden çok sayıda katılım gerçekleşti. Kongreye, 30 ülkeden elçilik, büyükelçilik düzeyinde katılım oldu. Sosyalist partilerin ve demokratik kitle örgütü temsilcilerinin de destek verdiği kongreye, DİP adına yoldaşımız Şiar Rişvanoğlu katıldı.

“Öcalan’a Özgürlük”, “Rojava devrimini selamlıyoruz”, “Şemzînan'ın sıcaklığıyla kongreyi selamlıyoruz”,  “Zindanlarda çözüm için yükselen açlık grevi direnişini selamlıyor ve destekliyoruz” yazılı pankartların yanında en çok dikkat çeken şeylerden birisi ise, siyah yas elbiseleriyle katılan Roboski katliamında yakınlarını kaybeden ailelerdi. Kongrede, diğer parçalardan gelen temsilcilerin yaptıkları konuşmalarda esas vurgu Kürt ulusal birliğinin sağlanması üzerine oldu. Eşbaşkanlar Gültan Kışanak ve Selahattin Demirtaş ise yaptıkları konuşmalarda Öcalan’ın muhatap alınmasının zorunluluğuna, demokratik özerkliğin önemine, Kürtlerin ulusal birliğinin önceliğine vurgu yaptı. Demirtaş Kürt sorununun ancak “eşitlik, adalet ve barış” eksenli bir politik perspektifle çözülebileceğini söyleyerek muhatapların ise Öcalan, KCK ve kendilerinin olduğunun altını çizdi. Kürtlerin birliği ve barış taleplerine ilişkin mesaj ve konuşmaların doğal olarak yoğun olduğu kongrede gündemdeki Suriye müdahalesi/savaşı ihtimalinin, Türkiye’nin Suriye Kürdistanı’na yaklaşımından bağımsız olarak ayrıca ele alınmaması ve bu konuya ilişkin olarak bölgede emperyalizmin rolüne dair değerlendirme olmayışı ciddi bir eksiklik olarak dikkat çekti. Zira Kürtlerin ulusal birliğinin önündeki en büyük engel de emperyalizmin bizzat kendisi.

Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak’ın eşbaşkanlar olarak oybirliğiyle yeniden seçildiği kongrede 80 kişilik Parti Meclisi de yenilendi.

DİP kongreyi şu mesajla selâmladı:

“Ne Roboski’ler, ne baskılar, ne tutuklamalar, ne Sri Lanka modelleri Kürt halkını ve BDP’yi Susturamaz!

Yaşasın Kürt halkının kendi kaderini tayin hakkı ve onurlu mücadelesi!

Ne Türkiye’de ne Suriye’de savaş istemiyoruz!

Kahrolsun Siyonizm ve emperyalizm!

Her bıjî bıratîye gelan, yekıtîye karkeran! (Yaşasın halkların kardeşliği-işçilerin birliği!)

Yaşasın enternasyonalizm! Yaşasın devrim ve sosyalizm!”