Başyazı: Sınıf bağımsızlığı temelinde halkların kardeşliği mücadelesine!

Gerçek gazetesi Şubat ayı başında yayınlanan sayısında “Barış ve siyasi çözüm için yeniden Tekel açılımı” çağrısı yapıyor, gerçek barışın emekçilerle geleceğini belirtiyordu. Petrol-İş sendikası, 12-13 Şubat günlerinde toplanan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısında kabul edilen sonuç bildirgesinde şunları karar altına aldı.

“On yıllardır büyük acılar çeken ülkemiz insanlarının, çözüm ve barış umutlarının bir kez daha boşa çıkmasına asla izin verilmemelidir. Bu topraklardan yükselen barış çığlığı karşılıksız bırakılmamalıdır. Bu açıdan, başta hükümet ve Mecliste temsil edilen partiler ve demokratik kitle örgütleri olmak üzere tüm kesimlerin sorumlu bir tavır göstermesi gerekmektedir. Yıllardır bu tavrı gösteren Petrol-İş, etnik kimliği ne olursa olsun bu topraklar üzerinde yaşayan insanlarımız için özgür ve eşit bir geleceğin; emek, barış, kardeşlik ve birlik zemininde örüleceğine inanmaktadır.”

Bu ses işçi hareketinin içinden geliyor. Üstelik bir tek yöneticinin sesi değil bu. Özgür ve eşit bir geleceğin nasıl kurulacağı, barış ve siyasi çözüm müzakerelerinde belirlenecektir. Şimdi sıra öteki sendikalarda. Ve daha da önemlisi hep birlikte harekete geçmekte.

İşçi hareketi, sendikalarıyla, siyasi odaklarıyla, aydınlarıyla, barışın ve siyasi çözümün, iki halk arasında eşitliğin ve özgürlüğün gerçek güvencesi olarak harekete geçmelidir. Çözümün, başkanlık sistemine geçiş ve “ekonomik anayasa” için kullanılmasına böyle engel olunabilir. Çözümün, Türkiye’nin yeni savaşlara yelken açması için kullanılmasına böyle engel olunabilir. Çözümün, her iki halktan işçi ve emekçilerin aleyhine sonuçlar doğurmasına böyle engel olunabilir. İşçi sınıfı, Türkiye’nin geleceğinin biçimleneceği, hayati önem taşıyan bu dönemeçte sınıf bağımsızlığı temelinde hareket edebilmelidir.

Barış ve Siyasi Çözüm İçin İşçi İnisiyatifi: işte sınıf bağımsızlığı temelinde barışa katkıda bulunmanın formülü budur.

Bu yazı Gerçek gazetesinin 41. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır