Okurları ve yazarlarıyla bir işçi sınıfı gazetesi!

Okurları ve yazarlarıyla bir işçi sınıfı gazetesi!

Gerçek gazetesi 10. yılını doldurdu! Sermayenin, kapitalizmin, emperyalizmin yalanlarına karşı işçi sınıfının gerçeklerini işçi ve emekçilere taşıma çabasıyla geçen koskoca 10 yıl!

Gerçek'in 10. yılını kutlamak için Ekim sayısı ile birlikte özel bir ek yayınlandı. Bu ekte beş farklı yazı yer alıyor. Bu yazılar, parti yayınının, partinin politikalarının propagandası, ajitasyonu ama en önemlisi o politikalar doğrultusunda partinin örgütlenmesi bakımından taşıdığı merkezi anlamı, Gerçek'in Leninist parti yayını anlayışı doğrultusunda gelişimini ele alıyor. Devrimci sınıf siyasetinin, bu 10 yılda yaşanan önemli politik gelişmeler ve mücadeleler karşısında Gerçek'in sayfalarında nasıl ifadesini bulduğunun örneklerini okuyucularına sunuyor. Yalnız bu toprakların değil, yanı başımızda ya da dünyanın diğer ucunda yaşanan mücadelelerin, devrimlerin, karşı devrimlerin sesini, soluğunu, derslerini okuyucularına nasıl taşıdığını gösteriyor. "21. yüzyılın İskrası nasıl olmalı?", "Gerçek gazetesi: uzun bir tarihin en yüksek aşaması" ve "Devrimci sınıf siyasetinin 10 yılı!" başlıklı yazıların ardından yayınladığımız bu yazı ise Gerçek'in nasıl giderek sadece okuyucularıyla değil yazarlarıyla da bir işçi gazetesine dönüştüğünü anlatıyor. 

Adeta taş üstüne taş koyarak geçen 10 yıldan sonra bugün artık Gerçek daha büyük adımlarla yoluna devam edecek örgütsel güçte ve siyasi olgunlukta! Nice yaşlara Gerçek!

 

Gerçek gazetesi ilk sayısından itibaren işçi sınıfının gündemini esas alıyor, sermayenin yalanlarına karşı emeğin gerçeklerinin sesi olmayı amaçlıyor. İşçi eylemlerini, grevleri, direnişleri, sendikal gündemleri yakından takip eden Gerçek, bugüne kadar sık sık işçi ve emekçilerin mektuplarına yer verdi.

Gerçek gazetesinin sayfaları, “proletaryaya elveda” diyenlerin, sınıf mücadelesinin ve tarihin sonunun geldiğini iddia edenlerin, işçi sınıfını küçümseyenlerin iddialarının nasıl bir ideolojik çarpıtma ve yalan olduğunun kanıtı gibidir. 46 grev ve 13 fabrika işgali bu sayfalarda okurlarla buluşturulmuş, incelenmiş, yorumlanmış ve işçi sınıfının mücadeleci gerçekliğini ortaya koymuştur. Gerçek 10 yıllık yayın hayatında, sadece basılı gazete halinde bu grev ve işgaller de dahil 282 farklı fabrika ve iş yerinden toplamda en az 1.118 yazı ile işçi sınıfının gerçeklerine, mücadelelerine, eylemlerine, direnişlerine sayfalarında yer vermiştir. Tek tek iş yerlerinin ötesine geçen işçi sınıfı gündemleri ile ilgili yazılar, yalnızca Gerçek gazetesinin internet sitesinde yayınlanmış olanlar hesaba katıldığında fazlası vardır, eksiği yoktur.

Devrimci İşçi Partisi’nin 2015 başında gerçekleştirdiği 3. Kongresi'nde benimsenen stratejik mevzilenme yönelişinin ilk tohumları, bir kongre kararı haline gelmeden önce Gerçek'in sayfalarında "Fabrikalardan Haberler" bölümü ile atılmıştı. Nisan 2014 tarihli 54. sayıda Gerçek okurları ile buluşan “Fabrikalardan Haberler”, gazetenin düzenli yayınlanan bir bölümü haline geldi. O günden bugüne her sayıda ortalama 7’si metal fabrikalarından 5’i diğer fabrikalardan olmak üzere doğrudan işçilerin yazdığı 12 haber, yorum ve görüşün yayınlandığı Gerçek gazetesi artık sadece okurlarının değil, yazarlarının da işçiler ve emekçiler olduğu bir gazete! Bu haberlerde ağırlıklı olarak fabrikalara özgü sorunlar, sendikal gündemler ve işçilerin hayat pahalılığı, işsizlik, yoksulluk gibi genel gündemleri işleniyor. Ancak Gerçek yazarı işçiler yazdıkları yazılarda sadece sorunları aktarmakla kalmıyor, örgütlenmeye ve mücadeleye çağıran çözümlere de işaret ediyor.

Gerçek gazetesi, işçi sınıfı siyasetini esas alan Devrimci İşçi Partisi’nin merkezi yayın organıdır. Bununla birlikte Gerçek’in işçi yazarlarının ortak özelliği DİP’li olmak değil. Çok çeşitli siyasi görüş ve eğilimlerden işçileri Gerçek’in sayfalarında buluşturan, sınıf mücadelesinin somut gerçekleri ve gerekleri.

İşçi sınıfının, devrimci ve sosyalist bir siyasete, kimlikleri, inançları, memleketleri dolayısıyla uzak oldukları ve öyle kalacaklarına dair düşünce tam bir safsatadadır. Tam tersine işçi sınıfımız sermayenin yalanlarına karşı gerçeğe susamıştır. İşçi sınıfının öncüsü, sesini duyuracağı bir kanal, sınıf düşmanını yenecek bir örgütlülük arıyor. Gerçek, bu gerçekten hareketle sadece işçi sınıfının sesi olmayı değil, aynı zamanda tüm ülke çapında işçi sınıfının ve emekçilerin sendikal ve siyasal eyleminin kolektif bir örgütleyicisi olmayı hedefliyor!

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Ekim 2019 tarihli 10. yıl özel ekinde yayınlanmıştır.