Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP

AKP hakkında ilk Marksist kitap!

Türkiye 10 yılı aşkın süredir AKP’nin sultası altında. Seçimlerde elde ettiği büyük çoğunluklar sayesinde Erdoğan işçi sınıfının bütün savunma mevzilerine saldırıyor, Alevilere karşı ikiyüzlü bir tehdit politikası güdüyor, kadınların kazanılmış haklarını tarumar ediyor, gençleri itaatkârlaştırmak için elinden geleni yapıyor, Kürtlere karşı bir oyalama ve çürütme politikası izliyor, İsrail’e saldırır gibi yapıp emperyalizmle anlaşma içinde Türkiye’yi maceralara sürüklüyor.

Bütün bunları kimi yavan Amerikan komplolarıyla, kimi de “çevre”nin ya da “sivil toplum”un Türkiye’yi demokratlaştırması masallarıyla açıkladı bugüne kadar. Bu analizlerin her biri farklı bir siyasi amaca hizmet ediyordu. İlki AKP’ye karşı güya cumhuriyeti, bağımsızlığı, laikliği, ülkenin birliğini korumak üzere askeri darbeyi savunmak için, ikincisi Erdoğan’a destek olmak, bu sayede medyada getirisi yüksek köşeler kapmak ve “yetmez ama evet” demek üzere kullanıldı. Her iki kanadın teorileri de politikaları da çöktü, ama yüzleri hiç kızarmadan aynı yalanları söylemeye devam edenler var.

Erol Balkan, Neşecan Balkan ve Ahmet Öncü tarafından derlenen, Yordam Kitap tarafından yayınlanan Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP başlıklı çalışma, AKP’nin Marksist temellerde bir analizini ilk kez kitap boyutlarında ortaya koyuyor. Kitabın yazarları arasında Burak Gürel, Sungur Savran, Kurtar Tanyılmaz, Özgür Öztürk, Evren Hoşgör, Erol Balkan, Ahmet Öncü, Anita Oğurlu ve Joshua Hendrick yer alıyor. Kitap, İslamcılığın dünya çapındaki gelişmesini tarayan bir yazıyla açılıyor, Türkiye’de laikliğin ve İslamcılığın yükselişinin tarihi anlamını ele alıyor, Türkiye İslamcılığının nasıl burjuvazinin kendi içindeki bölünmelerin bir ürünü olduğunu ortaya koyuyor, burjuvazinin içindeki fraksiyonları ekonomik temelleriyle inceliyor, AKP döneminde burjuvazinin kanatlarının tutuştuğu “iç savaş”ı irdeliyor, İslamcı hâkim sınıfların dünya görüşüne eğiliyor, AKP’nin medya üzerinde yarattığı etkileri ele alıyor, Fethullah Gülen cemaatinin anatomisini araştırıyor.

AKP iktidarı 2013 Gezi olaylarıyla başlayan halk isyanıyla sarsıldı. 17 Aralık’tan itibaren İslamcılığın tarihsel blokunun çöküşü ile birlikte düşmenin eşiğine geldi. Seçimler, Tayyip Erdoğan’a bir soluklanma olanağı vermiş gibi görünüyor. Ama Türkiye’nin krizi kolay aşılacak bir karakterde değil. Yeni dönemde neler olabileceğini anlamak için geçmişte neler olduğunu, AKP’nin toplumsal karakterinin tam olarak ne olduğunu anlamak gerekiyor. Neoliberalizm, İslamcı Sermayenin Yükselişi ve AKP işte bu ihtiyaca cevap veriyor.

Her analiz gibi Marksist analiz de bir politikanın alt yapısıdır. AKP’nin bu kitaptaki analizinin amacı burjuvazinin güçlü bir aracı olan AKP karşısında işçi sınıfını ve ezilenleri korumaktır.