Her yıl Trotskiy

Devrimci İşçi Partisi (DİP) 3. Kongresi’nde 2015 yılını, Lev Davidoviç Trotskiy’in Stalinist bürokrasinin bir ajanının eliyle katledilmesinin 75. yılı olması dolayısıyla “Trotskiy Yılı” ilan etti. DİP, güncel görevlerinde en ufak bir aksama yaratmaksızın uluslararası işçi sınıfının bu büyük önderini anmak, Türkiye işçi sınıfına ve genç devrimciler kuşağına tanıtmak için çeşitli faaliyetler yaptı.

·       DİP’in her yıl düzenlediği yaz kampı 2015 senesinde “Sürekli Devrim Eğitim Kampı” olarak biçimlendirildi. Dünya ve Türkiye’de sürmekte olan mücadelelerin ve en önemlisi Mayıs-Haziran aylarındaki dev fiili metal grevi derslerinin yanı sıra eğitim kampı, Trotskiy’in Marksizme ve uluslararası işçi sınıfının mücadelesine katkılarını tartıştı.

·       Gazetemiz Gerçek, Trotskiy’in 20-21 Ağustos’taki ölümü vesilesiyle Ağustos ayından başlayarak beş sayısının arka kapağını Trotskiy’in faaliyetinin farklı boyutlarını (teorisyen, devrimci, komutan, yazar, hatip) ele alan yazılara ayırdı.

·       Gerçek gazetesinin bir yıldır partiyle birlikte mücadele eden işçiler için hazırlamakta olduğu Öncü İşçi eki, Aralık sayısında Trotskiy'i işçi sınıfına tanıtmak ve büyük devrimcinin bugün işçiler için neden önem taşıdığını anlatmak üzere hazırlandı.

·       Üç aylık teorik-politik dergi Devrimci Marksizm’in 24. sayısının ana dosyası, Trotskiy’in Marksizminin çeşitli boyutlarını inceleyen yazılardan oluşuyordu.

·       DİP “Trotskiy’in Vasiyeti” olarak bilinen bir metnin en özlü pasajını içeren iki farklı tasarımla poster bastırdı.

·       Aralık ayında DİP’in İstanbul Okmeydanı’ndaki bürosunda Trotskiy üzerine bir anma toplantısı düzenlendi, farklı şehirlerde yapılan Öncü İşçi Toplantıları'nda anıldı.

·       Gerçekgazetesinin sitesi yılın son gününde okuyucularına, Trotskiy’in Sovyetler Birliği hakkındaki görüşlerini özetleyen ve şayet işçi sınıfı bir devrimle bürokrasiyi alaşağı etmezse bürokrasinin er geç kapitalizmi yeniden tesis edeceğini dakik biçimde öngördüğünü ortaya koyan bir dizi özlü sözünü “yılbaşı hediyesi” olarak verdi.

Trotskiy Marx’tır, Engels’tir, Lenin’dir!

2015 yılını geride bıraktık. Trotskiy yılı sona erdi. Artık Trotskiy’in uluslararası işçi sınıfının politikasına katkılarıyla daha fazla donanmış biçimde mücadelemize devam edeceğiz. Yani hakkında 2015’te olduğu kadar yoğun konuşmayacağız, doğrudan onunla ilgili daha az faaliyet yapacağız, ama o, bütün mücadelelerimize yol gösterecek. Marx, Engels, Lenin ve bütün öteki büyük devrimci Marksistle birlikte; onların bir sentezi ve devamı olarak. Çünkü Trotskiy’i onlardan ayıran bir tek şey var. Ne Lenin, ne Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, ne devrimci bir önder olarak Gramsci, ne de elbette Marx ve Engels, 20. yüzyılın sosyalizm mücadelesine getirdiği en önemli yeniliği, devrim sonrası işçi devletlerinin bürokratikleşmesini tamamlanmış biçimiyle görmedi. Bir tek Trotskiy dünya işçi sınıfının başına çöken bu yeni felaketi, içinden yaşayarak, gelişmesini izleyerek ve her aşamada onunla mücadele ederek tanıdı. Onu teorik olarak analiz etti, politik olarak mücadelenin yolunu gösterdi, örgütsel olarak bu mücadelenin aracı olan dünya işçi sınıfının partisinin, yani IV. Enternasyonal’in temellerini attı.

İşte bu yüzden Trotskiy, Marx’ın, Engels’in, Lenin’in, devrimci Marksizmin en güncel temsilcisidir. Onlardan ayrı olarak değil, onların temsilcisi olarak önemlidir. Onun içindir ki 2015 geride kalmış olsa da yapacağımız her şeyde, vereceğimiz her mücadelede o yolumuza ışık tutacaktır. Onun için sadece 2015 değil, dünya devriminin tam zaferi sağlanana kadar her yıl Trotskiy yılı olacaktır!

 

Bu yazı Gerçek Gazetesi'nin Ocak 2016 tarihli 26. sayısında yayınlanmıştır.