Gerçek gazetesi: uzun bir tarihin en yüksek aşaması

Gerçek gazetesi: uzun bir tarihin en yüksek aşaması

Gerçek gazetesi 10. yılını doldurdu! Sermayenin, kapitalizmin, emperyalizmin yalanlarına karşı işçi sınıfının gerçeklerini işçi ve emekçilere taşıma çabasıyla geçen koskoca 10 yıl!

Gerçek'in 10. yılını kutlamak için Ekim sayısı ile birlikte özel bir ek yayınlandı. Bu ekte beş farklı yazı yer alıyor. Bu yazılar, parti yayınının, partinin politikalarının propagandası, ajitasyonu ama en önemlisi o politikalar doğrultusunda partinin örgütlenmesi bakımından taşıdığı merkezi anlamı, Gerçek'in Leninist parti yayını anlayışı doğrultusunda gelişimini ele alıyor. Devrimci sınıf siyasetinin, bu 10 yılda yaşanan önemli politik gelişmeler ve mücadeleler karşısında Gerçek'in sayfalarında nasıl ifadesini bulduğunun örneklerini okuyucularına sunuyor. Yalnız bu toprakların değil, yanı başımızda ya da dünyanın diğer ucunda yaşanan mücadelelerin, devrimlerin, karşı devrimlerin sesini, soluğunu, derslerini okuyucularına nasıl taşıdığını gösteriyor. Ve nihayet giderek sadece okuyucularıyla değil yazarlarıyla da bir işçi gazetesine dönüştüğünü anlatıyor.  Dosyanın "21. yüzyılın İskrası nasıl olmalı?" başlıklı ilk yazısının ardından Gerçek'in öncülleri ile birlikte 10 yıldan da uzun tarihini ele alan ikinci yazımızı okuyucularımıza sunuyoruz. 

Adeta taş üstüne taş koyarak geçen 10 yıldan sonra bugün artık Gerçek daha büyük adımlarla yoluna devam edecek örgütsel güçte ve siyasi olgunlukta! Nice yaşlara Gerçek!

 

Gerçek gazetesi 10. yılını doldurdu diyoruz ve bundan büyük bir kıvanç duyuyoruz. Oysa Gerçek’in öncülleri ta 1980’li yılların sonuna kadar geri gidiyor. Devrimci İşçi Partisi’ni oluşturan geleneğin devrimci Marksist yayıncılığı 1988 yılında teorik bir dergiyle, Sınıf Bilinci dergisi ile başladı. Bunu 1989-91 arasında yayınlanan Patronsuz, Generalsiz, Bürokratsız Sosyalizm aylık gazetesi izledi. Sınıf Bilinci 1999’a kadar düzenli olarak yayınlandı. Bunu 2002 başından itibaren yarı-teorik bir dergi olarak İşçi Mücadelesi izledi.

Ama Gerçek gazetesinin has atası, 2005 yılından itibaren aylık olarak ve bugünkü Gerçek gazetesinin formatında yayınlanan İşçi Mücadelesi gazetesidir. Bu gazete, bir bakıma Gerçek’in yetiştirildiği fideliktir. 2007’de ilan edilen DİP Girişimi bugünkü parti için neyi temsil ediyorsa, İşçi Mücadelesi de Gerçek için onu temsil eder. Devrimci İşçi Partisi’nin proleter gazeteciliği ve gazetecileri, ikinci aşamasındaki gazete formatındaki İşçi Mücadelesi okulundan yetişmeye başlamış, stajlarını orada tamamlamış, Gerçek’i hakiki bir proleter gazetesi olarak yayınlama pratiğine ilişkin gerekli bilgi, birikim ve deneyimi orada edinmişlerdir.

Öyleyse şöyle söyleyebiliriz: Gerçek gazetesinin tarihi 10 yıldan da uzundur, en azından 14 yıl kadar geri gider. Tarih öncesiyle birlikte ele alınırsa 1990’lı yılların başına kadar uzar. 1989’u merkezi organ anlamında gazetenin başlangıç noktası olarak ele alırsak, arada boşluklar olsa da artık 30 yıllık bir gelenekten söz ediyoruz. 

Bu demektir ki, devrimci Marksizm artık Türkiye sosyalist solunun yerleşik bir akımıdır. Gelecekte de en proleter ve en güçlü akımı olmaya adaylığını koymuştur.