Atlen Yıldırım’ın ardından: Bir değil beş olacağız!

Atlen Yıldırım’ın ardından: Bir değil beş olacağız!

Devrimci İşçi Partisi Merkez Komitesi üyesi Atlen Yıldırım, 5 yıl önce kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Atlen Yıldırım, işçi sınıfının kurtuluşuna adanmış bir hayat yaşadı. Hayatının son döneminde, işçi sınıfının partisinin inşasına omuz vermek üzere Devrimci İşçi Partisi saflarına katıldı. Çalışkanlığı, devrimciliği ve hiç vazgeçmediği alçakgönüllülüğü ile devrimcilere örnek oldu.

Anadolu topraklarında yetişen bir dünya devrimcisi

Atlen Yıldırım, 3 Mayıs 1957 tarihinde Kırşehir’in Kaman ilçesinde oldukça muhafazakâr bir ailede doğdu. Ancak Anadolu’nun her karış toprağına kazınan 68 gençliğinin emperyalizme karşı verdiği mücadelenin etkileri, Atlen Yıldırım’ı içinde büyüdüğü milliyetçi ve muhafazakâr iklime rağmen devrimci fikirler ile tanıştırdı. Siyasal yaşamı boyunca Anadolu’nun farklı bölgelerinde devrimci faaliyetini sürdüren Atlen Yıldırım, hayatının son aşamasında, bir yandan devrim mücadelesini sürdürürken öbür yandan işçi sınıfının kurtuluşu yolunda mutlak bir gereklilik olan proleter enternasyonalizmi, yani işçi sınıfının dünya çapında örgütlenmesi için çalıştı. Atlen Yıldırım’ın devrimci Marksizmin ve kendi tabiri ile devrimci Marksizmin bu topraklardaki temsilcisi olan Devrimci İşçi Partisi’nin saflarına katılmasının anlamı budur. Atlen Yıldırım, Anadolu topraklarında yetişmiş, 68 gençliğinin “kahrolsun Amerika” sloganları ile devrimci olmuş bir dünya devrimcisidir! 

Devrimci fikirleri işçi sınıfına götürmekte ısrar, devrimcilikte ısrardır!

Erken yaşta devrim mücadelesine atılan Atlen yoldaş, oldukça muhafazakâr ve milliyetçi bir atmosferi olmasına rağmen doğup büyüdüğü İç Anadolu’nun farklı kentlerinde siyasi faaliyetlerini sürdürür. Kayseri'de, Kırşehir'de, Nevşehir'de, hayatın karşısına çıkardığı bütün zorluklara rağmen devrimci fikirleri emekçi halka ulaştırmak için yoğun bir çaba gösterir. Atlen yoldaşın devrimci yaşamından bize bıraktığı en büyük miras, koşullar ne olursa olsun devrim için çalışma ısrarından vazgeçmemektir. Atlen yoldaş, milliyetçiliğin çok yoğun yaşandığı coğrafyalarda da, girdiği ve çok zor koşulları göğüslediği hapishanede de, hatta hayatının son anlarında kemoterapi tedavisi gördüğü hastanede bile devrimcilikte aynı heyecan ve arzuyla ısrar etmiş bir devrimcidir.

Bir değil beş olacağız, devrim yolunda Atlen Yıldırım’ı unutmayacağız!

Emperyalizm üçüncü dünya savaşını dünya halkları için somut bir tehlike olarak insanlığın ufkuna sokmuştur. Türkiye’de istibdad rejimi emekçi halkı kuşatmaya, işçinin emekçinin belini sermayeye karşı bükmeye çalışmaktadır. Öbür taraftan üretim alanlarında, tezgahlarda, bantlarda, kadınların, gençlerin, emekçi halkın bağrında ekmek ve hürriyet mücadelesi yükselmektedir. Katıldığı bir etkinlikte yaptığı konuşmada parti saflarına geç gelmesine üzülerek “bir değil beş olup çalışmam lazım” diyen Atlen Yoldaş’ın anısını yaşatmak için vakit birken beş olma vaktidir. İşçi sınıfının kurtuluşuna ömrünü adayan Atlen yoldaşımıza sözümüz bu mücadeleyi zafere taşımak, sınırsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir dünyayı kurmaktır!

 

Bu yazı Gerçek gazetesinin Nisan 2021 tarihli 139. sayısında yayınlanmıştır.