TMMOB Kocaeli’den seslendi: Mücadele dolu geleneğimize sahip çıkalım!

TMMOB 19 Eylül iş bırakma eyleminin 40. yılı

Bundan tam 40 yıl önce, 19 Eylül 1979 günü, TMMOB’un (Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği) çağrısına kulak veren teknik elemanlar; (mühendis, mimar ve şehir planlamacıları) ekonomik krizle beraber gittikçe kötüleşen çalışma koşulları ve azalan ücretlere karşı bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Maden ocaklarından enerji santrallerine, fabrikalardan şantiyelere, kamu kurumlarından limanlara kadar pek çok iş yerinde üretimin durmasını sağlayan teknik elemanlar, bir dizi ekonomik-demokratik taleplerinin karşılanması için üretimden gelen güçlerini gösterdiler.

İşte TMMOB tarihinin en önemli eylemlerinden biri olan 1979 iş bırakma eyleminin 40. yıl dönümünde TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu, İzmit İnsan Hakları Parkı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasında, neoliberal politikaların bir sonucu olarak uluslarası sermayenin ülke ekonomisindeki ağırlığının artmasıyla birlikte teknik elemanlarında çalışma koşullarının gittikçe kötüleştiğinin altı çizildi. Ayrıca, kamusal çıkarların göz ardı edilmesi ve sermayenin çıkarlarının halkın çıkarlarının önünde tutulmasıyla beraber mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı tekniklerinin de yıllar geçtikçe gerilediği belirtildi.

1979’un önemi

TMMOB 1973’teki 18. kongresinden sonra adeta yeniden kuruluyor ve yükselen işçi sınıfı mücadelesinin bir müttefiği haline geliyordu. TMMOB’nin bu yeniden kuruluşu dönemin sınıf müücadeleleri ile yakından ilişkilidir. 1970’li yılların ikinci yarısından itibaren tekrar yükselişe geçen işçi eylemleri toplumun tüm kesimlerini etkiliyordu. Sadece 1976 ve 77 yıllarında MESS’e karşı 70’in üzerinde işçi eylemi gerçekleşmişti. Bu eylemlerin etkisi altında TMMOB, üyelerinin çıkarlarını toplumun çıkarlarıyla ortak görmeye başlıyor ve ekonomik-demokratik taleplerinin merkezine grevli toplu sözleşme hakkı için sendikalaşma talebini yerleştiriyordu. İşte gelir eşitsizliğine ve kötü çalışma koşullarına karşı ortaya çıkan 19 Eylül 1979 mühendis, mimar ve şehir plancıların iş bırakma eylemi bu koşullar altında ortaya çıkıyordu.

Sadece anmak yetmez, yeni 19 Eylüller gerek

Günümüzde 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü olarak kutlanmakta. Fakat böyle bir mücadeleyi sadece anmak yetmez, gerekli dersleri çıkarıp yeni 19 Eylüller yaratmak gereklidir. Günümüz mühendis, mimar ve şehir plancılarına düşen görev 19 Eylül mücadelesinden feyz alıp, TMMOB’nin mücadeleci ve anti-emperyalist geleneğine sahip çıkarak istibdada karşı hürriyet kavgasında işçi sınıfının yanında yer almaktır.