Devrimci İşçi Partisi Seçim Bildirisi: Düzen partilerine oy yok!

Sosyalistler ve Kürt halkının temsilcileri meclise!

İktidardaki AKP, patrona kâr, emperyalizme hizmet veren, işçiye taşeronu, sendikasızlığı, sadakayı layık gören bir partidir. Müteahhitlere, toprak sahiplerine, para babalarına çılgın rantlar sağlayacak projelerle zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmaya gelmektedir.

Listelerini kapitalistlerle, müteahhitlerle, armatörlerle dolduran CHP de bir patron ve düzen partisidir. O da AKP gibi emperyalizmin hizmetkârıdır. Siyonizme dosttur. Seçim programını halktan önce ABD’ye sunmuştur. ABD’den aldığı icazetle siyaset yapmaktadır. AKP’den tek farkı onun makarna olarak dağıttığı sadakayı para olarak vaat etmesidir. İşsizliğe çözümleri yoktur, tersine CHP işsizlikten beslenen patronların partisidir.

Faşist MHP gibi düzen partileri ise sadece savaş ve kan vaat ediyor. Halklar arasında kin ve nefret tohumları ekerek, emekçileri ve ezilenleri bölerek zayıflatmaya çalışıyor. Patronlara hizmet etmek için, işçilere ve Kürtlere karşı sokak gücü görevine hazırlanıyor.

Onlar siyasetten nemalananlar, sömürüden daha fazla pay almak için yarışanlardır. Patronların akıttığı paralarla seçim kampanyası yaparlar.

Ancak; bu seçimde siyasetten nemalananların karşısında siyasetin, hak ve özgürlükler için mücadelenin bedelini ödeyenler var. Bunlar sosyalistler ve Kürt halkının temsilcileridir!

Oylarımız bizim üzerimizden kendilerine ve patronlara çıkar sağlayan düzen partilerine değil, bizler için mücadele eden ve bedel ödeyenlere gitmelidir.

Düzen partilerine verilecek her oy, sömürü düzeninin devamına, emperyalizme onay vermek demektir. Sosyalistlere ve ezilen Kürt halkının temsilcilerine verilen oylar ise mücadelenin sesini meclise taşıyacaktır!

Ne paşa ne bey ne ağa ne patron ne de onların sadık düzen partileri emekçilerin ve ezilenlerin kurtuluşu olamaz! Bizlerin kurtuluşu kendi ellerimizdedir!