İstanbul 1 Mayıs'ından kareler... Devrimci İşçi Partisi 1 Mayıs'ta işçi sınıfına ekmek ve hürriyet mücadelesi için istibdada karşı birleşme çağrısı yaptı!