Kıdem tazminatına dokunmak genel grev sebebidir!

AKP hükümeti TÜSİAD’ı ve MÜSİAD’ı ile tüm sermayenin desteğini alarak işçilerin elinde kalan son haklardan biri olan kıdem tazminatını kaldırmak istiyor. 2008-2009 krizinde sermaye yeterince işçi çıkartamadığı için veryansın etmişti. Şimdi yeni ve daha büyük bir kriz kapıda bu yüzden faturayı işten çıkartmalarla bize kesmek için kıdem tazminatına saldırıyorlar. Tabii ki sermaye ve hükümet planladıkları bu saldırıyı kamuoyuna sunarken yalanlara ve çarpıtmalara başvuruyor. İşte yalanlar ve gerçekler.

Yalan!: İşçiler bir şey kaybetmeyecek, tersine kazanacak, çünkü Fon kuruluyor

Gerçek: Kıdem tazminatının esas anlamı başka türlü korunamayan iş güvencesini patrona ekonomik bir maliyet getirerek bir ölçüde sağlamaktır. Yükün patronun üzerinden kaldırılmasının amacı, iş güvencesini bütünüyle imha etmektir.

Yalan!: Kazanılmış haklara dokunmayacağız

Gerçek: Kıdem tazminatı kaldırılırsa halen çalışmakta olanların kıdem tazminatlarına zaten hukuki olarak dokunulamaz. Bu, hükümetin bahşettiği bir şey değil bir zorunluluktur. Bununla birlikte ilk işten çıkartmada ya da herhangi bir iş değişikliğinde yeni yasa geçerli hale gelecektir. Ama yeni işçilerin kıdem tazminatı hakkı olmaması, eski işçilerin de gücünü azaltır. “Bana dokunmayacak” deme. İşçinin gücü birlikten gelir. Mücadele zayıflayacak, sen de kaybedeceksin!

Yalan!: İşçilerin haklarını koruyacağız, istihdam güvencesi sağlayacağız

Gerçek: Kıdem tazminatlarının kaldırılmasının amacı patronun işçi çıkartmasını kolaylaştırmaktır. İstihdam güvencesi denen şey, işten çıkartılan işçileri özel istihdam bürolarında toplayarak sermayeye ucuz iş gücü olarak sunmaktır.

Yalan!: Yeni kurulacak fon dolayısıyla işçiler mağdur olmayacak

Gerçek: Tazminat miktarı üçte birinden daha aza indiriliyor. Eskiden 20 yıllık kıdemi olan 20 aylık maaş karşılığını tazminat olarak alırken bu rakam altı aya indirilecek. Fonda birikecek para işçinin ücretinden kesilmeyip patrondan alınsa bile patronlar her zaman olduğu gibi bu masraflarını da ücretlere yansıtacak ve fiilen kesinti yapacaktır. Patronlara hiçbir engel olmadan sürekli işçi çıkartılması olanağı verilmesiyle kıdemli işçi her an rahatlıkla kovulabilecek, yeni işçiler ise bir yerde uzun süre çalışamayacağı için fondan yeterli parayı hiçbir zaman alamayacaktır.

Yalan!: İşçilerin çoğunluğu kıdem tazminatını alamıyor, fonla bu sorun halledilecek

Gerçek: İşçilerin kıdem tazminatını alamaması doğal bir sorun değildir. Hükümetin ve Çalışma Bakanlığı’nın patronların hukuksuzluğuna göz yummalarının sonucudur.

Yalan!: Bu süreci sendikalarla mutabakat içinde yürüteceğiz

Gerçek: Sendikaların tutumu nettir. Kıdem tazminatına dokunulması genel grev sebebidir. Hükümetin istediği, mutabakat sağlamak değil, Türk-İş başkanı Mustafa Kumlu gibi yandaşları ya da Hak-İş gibi kendi kontrolündeki sendikalar aracılığıyla işçilere diz çöktürmektir.

Sendikalı, sendikasız tüm işçiler kıdem tazminatı ile ilgili gelişmeleri takip etmeli ve elde kalan bu son hakka da sahip çıkmalıdır. İşyerlerimizde bir araya gelmeli, sendikalı isek sendikalarımıza baskı yapmalı ve kıdem tazminatını savunmak için sonu genel greve varacak bir mücadele için hazırlık yapmalıyız!

Susmak işten atılmaya şimdiden razı olmaktır! Susmak çocuklarımızın köle pazarlarında sürünmesini kabullenmektir! İşimizi aşımızı korumak için son mevziiyi savunuyoruz. Haydi mücadeleye!