Yeni Akit’in şairi vatansever, bizimki vatan haini!

Devrimci İşçi Partisi, halkların kardeşliğinin önünde devasa bir duvar gibi yükselen Kıbrıs’taki işgale karşı çıktığı için Yeni Akit gazetesi tarafından “İhanetin DİP’i” olarak ilan edildi gazetenin manşetinde. AKP taraftarı bu ceride, Kıbrıs’taki Britanya üslerine sesini çıkarmayan, Irak işgali sırasında ABD’ye her türlü malzemeyi sevk etmekte ve ABD birliklerini tahliyede destek olan, Malatya Kürecik’e İran’a karşı NATO füze kalkanı yerleştiren, Libya halkına saldırıda erketelik yapan bir iktidarı desteklemekle emperyalizme hizmetin vatanseverlik olduğu inancını ortaya koymuş oluyor.

Bunların büyük şairleri de böyleydi. Mehmet Âkif, İslamcıların kahraman mertebesine yükselttikleri şairdir. Ne var ki, hayatta yaptığı tek iş İstiklal Marşı’nı yazıp emperyalist Batı’yı “Medeniyet denen tek dişi kalmış canavar” diye yermek değildir şairin. Mehmet Âkif Milli Mücadele’ye katılmadan önce, I. Dünya Savaşı sırasında Almanya’nın emperyalist çıkarları hizmetinde savaşa giren Enver Paşa hükümetinin bu yönelişini desteklemekle kalmamış, doğrudan doğruya Alman emperyalizminin faaliyetlerine katılmıştır. Almanya 1914’te Müslüman dünyaya propaganda yapmak için NfO (Şark İstihbarat Teşkilatı) adlı bir devlet kuruluşu oluşturmuştur. Mehmet Âkif, o dönemin MİT’i Teşkilat-ı Mahsusa tarafından görevlendirilerek bu kuruluşun faaliyetlerine katkıda bulunmak üzere Almanya’ya gönderilmiştir. Dört ay boyunca kaldığı Almanya’da kendisinden beklenen görev, Şark İstihbarat Teşkilatı’nın Müslüman savaş esirlerine yönelik propaganda için çıkarmakta olduğu El Cihad gazetesine katkıda bulunmaktı. Şairin dili emperyalizmin aracı olmuştur. Öyleyse, Alman emperyalizmine hizmet etmek vatanseverlik oluyor.

Bizim büyük şairimiz Nâzım ise bütün bu akımlara göre vatan hainidir. Nâzım kendisi de bu iddiayı kabul etmiştir! Nasıl mı? Bu konudaki şiirini okuyalım:

Vatan Haini

“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.
Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara haykıran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson'un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali.
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
“Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben yurt
                                                                 hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,
vatan, mızraklı ilmühalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
                                           ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.

 

Bizim Yeni Akit’e vereceğimiz cevabı büyük usta çoktan vermiş. Sizin desteklediğiniz hükümet vatanseverse, o zaman elbette biz “ihanet” içindeyiz!