Yasaklama adı altında işten çıkartmaya teşvik

Yasaklama adı altında işten çıkartmaya teşvik

Basın yayın kuruluşlarına işten çıkarmanın üç ay süreyle yasaklanacağına dair haberler servis edildi. Ancak bu haberlerin içeriği başlıklarıyla örtüşmüyor. İşten çıkartmanın yasaklandığı falan yok. Söz konusu haberlerde “işveren isterse işçiyi ücretsiz izne çıkartabilecek bu durumda işçiye günlük 39 lira 24 kuruş ödenecek” ifadesi geçiyor. Yani şu anda iş yasasına aykırı olan zorunlu ücretsiz izin uygulaması yasallaştırılıyor. Patronlar işçinin onayını almadan işçiyi zorla ücretsiz izne çıkartma imkanına kavuşuyor. Bu uygulamaya “işten çıkartma yasaklanıyor” demek patronlara yapılan hizmeti işçi ve emekçilere pazarlamak için gerçeği çarpıtmaktır.

Söz konusu 39 lira 24 kuruş patron tarafından ödenmeyecektir ve maliyet işsizlik sigortası fonuna yüklenmektedir.  Bu tasarı ile patronlar ayrıca kıdem ve ihbar tazminatı yükünden de kurtarılmaktadır. Bu uygulama ile işçiler “kısa çalışma ödeneğinden” de daha geri bir pozisyona düşmüş olacaktır. Kısa çalışma ödeneği işçinin brüt maaşının yüzde 60’ı tutarında iken bu uygulamaya göre işçi 30 gün üzerinden söz konusu ödeneği alırsa eline toplamda sadece 1117 lira geçecek. Bu rakamın hali hazırda en alt seviyede ödenen işsizlik ödeneği ile tamı tamına aynı olması tabii ki tesadüf değil.

Kendisi kıdem ya da ihbar tazminatı gibi bir maliyete de katlanmayan patronlar için bu model işten çıkartmaktan çok daha avantajlı. Dolayısıyla iktidarın ve burjuva medyasının yaratmaya çalıştığı “işten çıkartma yasaklanıyor” algısı ile patronlar işten atmaya teşvik ediliyor. Tüm sendikalar derhal bu oyunu teşhir ederek, bu girişime karşı mücadele etmelidir. İşçilerin talebi işten çıkartmanın yasaklanması ve ücretli izindir! Başka tüm uygulamalar patronların çıkarlarını kollamak ve salgının faturasını işçi ve emekçiye çıkartmaktır.