Valide Sultan Emine Erdoğan!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Ankara’da katıldığı “Tarihimizde İz Bırakan Valide Sultanlar” isimli etkinlikte yaptığı konuşmayla bir kez daha kadınları aşağıladı.

Erdoğan “Dün ne olduğumuz gelecekte ne olabileceğimize dair bize fikirler verir. 6 asırlık imparatorluk tarihinde kadınların bıraktığı izler de biz kadınlar için ilham kaynağıdır. Osmanlı hanedanının kadın üyeleri ve harem her zaman ilgi çekici bir konu olmuştur. Oryantalistler bir takım hayali tasvirlerle zihinlerde Osmanlı kadınlarına dair olumsuz algılar üretmişlerdir. Nitekim eserlerine baktığımızda çoğu kez dünya zevklerine ve iktidar hırsına müptela kadınlarla karşılaşırız. Oysa harem, Osmanlı hanedan üyeleri için daha çok bir okuldur. Kadınların hayata hazırlandıkları, hayır faaliyetlerini örgütledikleri bir eğitim yuvasıdır. Bu yuvanın başında da valide sultanlar yer alır” diyerek haremi kutsadı!

Kutsadığı harem, padişahın eşlerini, kadın kölelerini, hadım edilmiş kölelerini ve cariyelerini hapsettiği bir hapishane adeta. Kadınlar burada toplumdan soyutlanıp yalnızca padişaha ve valide sultanlara adanmış bir hayat yaşamaya mecbur bırakılıyorlardı. Kadının erkek egemen sistemlerde ezilmişliğinin apaçık resmi haremken, Emine Erdoğan hangi zihniyetle burayı eğitim yuvasına benzetebiliyor?

Erdoğan’ın eğitim yuvasından kastettiği şey, kadınların erkeklere nasıl daha iyi hizmet edebileceğinin, erkek için kendi benliklerini nasıl hiçe saymaları gerektiğinin öğretildiği bir yuva olsa gerek! Bu yuvanın başında da valide sultanlar yer alırmış! Eee, Recep Tayyip Erdoğan kendisini Ortadoğu’nun reisi olarak görür de Emine Erdoğan aşağı kalır mı? Anlaşılan o ki Ortadoğu’nun valide sultanlığına da Emine Erdoğan gözünü dikmiş.

Hiç heveslenmesin. 8 Mart’ta polis barikatlarını aşıp geçen, yasak tanımayan kadınlar Erdoğan’a en güzel cevaptır. Biz haklarımızı, canımızı ve geleceğimizi savunmak için, yan yana gelip dayanışmayı yükseltmek birbirimizden güç almak için, taleplerimizi hep birlikte haykırmaya devam edeceğiz. Kadınlar farkında: mücadele etmemiz gereken yalnızca 6 asırlık geçmişimiz değil; ilk çağdan bu yana var olan bir baskının en modern biçimi olan koskoca bir erkek egemen kapitalist sistem var!