“TÜMTİS işçilerinin sayısını çoğaltmak” suç oldu!

2007 yılında örgütlenme çalışmalarına hız veren TÜMTİS sendikasına karşı patronların şikayeti ile operasyon düzenlenmiş ve sendikanın tutuklanan Ankara Şube yöneticileri 6,5 ay sonra mahkemeye çıkartıldıktan sonra serbest kalmışlardı.

5 yıl süren davanın sonunda Ankara 11. Ceza Mahkemesi sendika yöneticilerine 1 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararının gerekçesi ise tarihe geçecek cinsten: “yasal bir sendika olan TÜMTİS üyesi işçilerin sayısını çoğaltmak, bu şekilde aidat gelirlerini artırmak ve haksız ekonomik çıkar elde etmek amacını güttükleri anlaşılmıştır.” Anlaşılan bir şey varsa o da Horoz Lojistik’in ve diğer patronların şikayetiyle başlayan süreç bir hukuki dava değil sendikasızlaştırma ve TÜMTİS’i sendikacılık yaptığı için cezalandırma sürecidir.

Tek bir işçi bile sendikaya üye olurken herhangi bir zorlama ya da baskıda şikayetçi olmamışken, sendikalı işçilerden ifade veren tam tersi yönde beyanlarda bulunmuştur. Mahkeme sadece patronların beyanını esas alarak karar vermiştir.

Bu karar sadece TÜMTİS yöneticilerini değil tüm sendikaları ve işçi hareketini yakından ilgilendirmektedir. Türkiye’de bin bir barajla, yasakla, baskıyla engellenmeye çalışılan sendikal örgütlenmeye darbe vurmak için patronlara adeta yol gösterilmektedir. Bu kararla esas haksız çıkar elde eden hile ve baskı ile sendikalaşmaya engel olan patronlar olmuştur.