Ortadoğu'da İslam devleti olmaz! Yahudi devleti de olmaz, Hıristiyan devleti de olmaz!

İhsan Eliaçık'ın "IŞİD'in yaptıklarına karşıyım kendisine değil" şeklinde attığı tweet büyük tepki topladı. Eliaçık, sözlerine "Cinayet, katliam, sürgün, ibadete zorlama, köleleştirme olmadan da Irak Şam İslam Devleti olabilir, böyle olmadığınızdan size karşıyım demek" diyerek açıklık getirmeye çalıştı.

Eliaçık, siyasal İslamcı çevrelerde çokça hakaret ve saldırılara uğrayan, İslami görüşlerini sosyal adalet savunusu ile beraber ortaya koyan bir kişi. Bu yüzden İslami çevrelerden ziyade solda kendisine yönelik ciddi bir teveccüh bulunmakta. Ön plana çıktığı ilk dönemlerde pek çok solcunun, İslamcıları solculaştıracağı beklentisiyle destek verdiği Eliaçık, geçen zaman içinde bu konuda pek başarılı olamadıysa da solcuları İslamcılaştırmakta epey bir mesafe katettiği söylenebilir. Son açıklama dolayısıyla Eliaçık'ı DAİŞ çetelerine hayırhah bakmakla suçlamak insafsızlık olur. Gördüğü baskılara ve kara çalmalara karşı bugüne kadar tekfirciliğe ve mezhepçiliğe karşı mücadeleyi elden bırakmadı.

Ancak gelinen noktada Eliaçık'ın attığı tweet, kendisinin ve temsil ettiği siyasal çizginin sınırlarını gösteriyor. Bu sınırlar Eliaçık'ın İslamcı olmasından değil, esasen bir sol liberal olmasından kaynaklanıyor. Çünkü kendisi Marx'a değer vermekle birlikte toplumu sınıf mücadelesi bakış açısıyla değil ahlaki perspektiften yorumluyor. Eliaçık'ın ahlaki perspektifine göre İslam yüksek ahlakın ifadesi. Sınıf mücadelesini dışlayan bu ahlakçılığın ufku da dolayısıyla son derece dar kalmaya mahkum. Kendisi, Ortadoğu'da en azından Irak ve Suriye'de, yüksek ahlaki değerlere sahip bir İslam devletinin olabileceğine inanıyor.

Her şeyden önce bir İslam devleti, farklı inanç ve dinlerden halkları ve tabii ki dini inanca sahip olmayanları da İslami bir devlet çatısı altında yaşamaya ikna edemez. Zorlama kaçınılmazdır. Çoğunluk Müslüman olsa bile mezhepler sorun olmaya devam edecektir. Bu sayılanlar herhangi bir Yahudi ya da Hıristiyan devleti için de geçerlidir. İsrail örneği ortadadır. İran örneği ortadadır. Suudi Arabistan, diğerleri ve hatta mezhepçi bir hükümet eliyle yönetilen laik anayasalı Türkiye'nin hali ortadadır...

Arap dünyasını, İran'ı, Türk ve Kürt halklarını, Yahudileri ve diğer tüm etnik unsurları ve inanç topluluklarını bir arada tutabilecek bir din yoktur. Çok uzağa gitmeye gerek yok. Filistin direniş hareketi, bölgenin en çetin sorununun bağrında çözümün ışığını yakmıştır. Dinci, ırkçı, Siyonist İsrail'in yıkılması ama Yahudi, Hıristiyan ve Müslüman halkların bir arada yaşayacağı laik, demokratik bir Filistin! Bu programın Ortadoğu ölçeğindeki tek gerçekçi karşılığı Ortadoğu Sosyalist Federasyonu olabilir. Bu program her köşesinde farklı bir milletin, dinin ya da mezhebin çoğunluk olduğu coğrafyada tek gerçek çoğunluk olan işçi ve emekçilerin çıkarlarını yansıtan ve sosyal gücünü bu sınıflardan alan bir seçenektir.