Mustafa Koç’un pantolonu

Her geçen gün vahşileşen sermaye düzeninin karın tokluğuna çalıştırıp sakat bıraktığı, öldürdüğü işçilerin sayısı gün geçtikçe artıyor ve burjuvazi tarafından geleceksiz bırakılan çocukların yoksulluğu giderek daha fazla gün yüzüne çıkıyor. Öbür taraftan ise Türkiye burjuvazisinin en büyük gruplarından Koç Holding’in yönetim kurulu başkanı Mustafa Koç; kendisine yöneltilen “servet vergisi” önerisine karşılık olarak verecek bir tek gömleğinin kaldığını söylüyor.

21. Yüzyılda Kapital kitabının yazarı Thomas Piketty’nin geçtiğimiz günlerde Türkiye’de verdiği bir konferansta önerdiği “Gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak için servet vergisi alınmalı” önerisine karşılık olarak Mustafa Koç’un kullandığı “Daha ne vereceğiz, bir tek gömleğimiz kaldı.“ ifadesi, kendisinin bir gömleğine eşdeğer maaşlarla çalıştırıp sömürdüğü emekçilere alenen bir hakarettir. Zira insanca yaşam sınırının 3000 TL olduğu Türkiye’de; ortalama çalışma saati 10 saat ve ortalama işçi maaşı 1000 TL ise, oturdukları yerden milyonlar kazanan, üstelik bunu emekçinin hakkını çalarak yapan burjuvazinin utanmadan böyle bir açıklama yapması, işçi sınıfı tarafından kesinlikle kabul edilemez.

Bunun yanı sıra bu söylem, hükümetin karşısında gibi görünen Batıcı-Laik burjuvazinin yeri geldiğinde kendi çıkarlarını nasıl bencilce ve dalga geçer gibi savunduğunun bir göstergesidir. Özellikle Gezi ile başlayan halk isyanı sırasında sahibi olduğu Divan Otel’in eylemcilere yaptığı yardımlardan sonra eylemcilerin bir kısmı tarafından “kurtarıcı” gibi lanse edilen Koç Grubu bu söylemiyle, kurtuluşun hiçbir şekilde burjuvazi eliyle gelmeyeceğini bir kez daha göstermiştir. Ve bir kez daha kanıtlanmıştır ki; zaferin yolu işçi sınıfının devrimci dinamiklerinden geçmektedir. Özgürlük ise ancak burjuvazinin ortadan kaldırıldığı, işçinin emekçinin iktidarıyla gelecektir. O iktidar kurulduğu zaman ise Mustafa Koç’un korumak için her türlü yolu denediği mal varlığı için kırk takla atmasına gerek kalmayacaktır. Çünkü o da halkın geri kalanı gibi emeğiyle geçinecektir.

Gömleğinin yanı sıra pantolonu da kendisinde kalacaktır.