Meslek liseliler ucuza, sigortasız çalışmaya HAYIR diyor!

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu İstanbul’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken verdiği cevaplar bir hayli tepki çekmişti. Vergi indirimleriyle patronlara yapılan desteğin aslında işçiye verilen destek olduğunu söyleyen Müezzinoğlu’nun anlamsız sözlerine Gerçek gazetesi gereken cevabı vermişti. (bkz. http://gercekgazetesi.net/karsi-manset/patronlara-calisma-bakanligi)

Müezzinoğlu, meslek lisesi mezunlarının staj süresinin sigortalı sayılması için başlattıkları kampanya hakkında ise şöyle konuşmuştu: “Staj dönemi bir eğitim. Çalışan statüsüne koyduğumuz zaman, o zaman lisedeki öğrencileri de çalışan statüsüne koyalım. Staj çıraklık eğitiminin bir parçasıdır. Çıraklığı yapmadığı için, stajı yapmadığı için zaten bugün bizim nitelikli eleman sorunumuz var. Biz onun çıraklığına maddi destek veriyoruz, stajına maddi destek veriyoruz. Ama bir de bunu “Ben çalışıyormuşum gibi emekliliğe de yansısın.” diyorsa çok vicdani görmüyoruz.”

Devrimci İşçi Partili Liseliler olarak, Mehmet Müezzinoğlu’na itirazımız var! Bizler her yıl yüz binlerce meslek liseli olarak stajlarda ucuz iş gücü olarak sömürülüyoruz. Stajda çalıştığımız yerde işçilerle birlikte ter döküyor, çalışıyor, üretiyor, işçilik yapıyor ancak eşit işe eşit ücret alamıyoruz. Türkiye’de lise öğrencilerinin neredeyse yarısını oluşturuyoruz, bu da sermaye için devasa bir ucuz iş gücü imkanı yaratıyor. Hatta patronlara, özel meslek lisesi açıp kendi iş gücünü yetiştirmesi için devlet teşvik bile sağlıyor.

Yaptığımız üretimle pekala patronun ceplerini dolduruyoruz. Yalnızca iş yerinde başımıza bir şey geldiğinde hastaneye gidebilmemizi sağlayan bir sigortamız var, onu da zaten patron değil meslek lisesi yapıyor. Yani patrona hiç “yük” olmuyoruz. Ancak kapsamlı bir sigorta talep ettiğimizde işçiden sayılmıyoruz! Mehmet Müezzinoğlu kendi ağzı ile, staj dönemi bir eğitim diyor. Oysa ki bizler hem ucuz işçi olarak patronların kârlarına kâr katıyoruz, hem de staj dönemi boyunca çoğumuz eğitimimizle alakası olmayan getir götür işlerine koşturuluyor, itilip kakılıyoruz. 

Meslek liseleri, teorik ve pratik eğitimin bir arada olduğu, ilgimiz ve yeteneklerimiz doğrultusunda seçtiğimiz bir meslek dalında nitelikli bir eğitim verecek okullar olma iddiasıyla kuruldu. Ancak hükümet de, patronlar da bizler ucuz işçi olup, sigortasız çalıştığımız sürece eğitimimizi umursamıyorlar. Staj dönemi nitelikli geçmediği gibi, okulda temel derslerimizi de yarım yamalak alabiliyoruz, kalabalık sınıflarda, kötü şartlarda eğitim görüyoruz.

Kötü şartlar yalnızca sınıflarımızın kalabalık olmasıyla sınırlı değil; atölyelerde iş sağlığı ve iş güvenliği denetimleri düzenli bir şekilde yapılmıyor. Staja gittiğimiz çalışma ortamında çoğu zaman can güvenliğimiz olmadan çalışıyoruz. Biz meslek liseliler için atölyede de, stajda da iş kazasında yaralanmak hiç uzak bir ihtimal değil. Daha da kötüsü her yıl stajda veya atölyede iş cinayetinde hayatı yitip giden liselilerin sayısı artıyor.

Bütün bu gerçekler ortadayken, Bakan Müezzinoğlu meslek lisesi mezunlarının staj sürelerinin sigortalı sayılması yönündeki taleplerinin “vicdani olmadığını” söylüyor! Biz kimseden sadaka istemiyoruz, biz emeğimizin karşılığını istiyoruz. Eşit işe eşit ücret ve kapsamlı bir sigorta istiyoruz! Meslek öğrendiğimiz, öğrenirken ürettiğimiz eğitim hayatımızda, koşulların iyileştirilmesini istiyoruz! Okul bittiğinde bizi bekleyen yoksulluk, açlık karşısında güvenceli bir gelecek sahibi olmak istiyoruz!

Bu taleplerimiz ne Müezzinoğlu’nun, ne hükümetin, ne de patronların vicdanına bırakılamaz. Bizim onların insafa gelmesini beklemeye niyetimiz yok! Hak ettiğimiz eğitim ve gelecek için mücadeleyi seçiyoruz! Tüm meslek liselileri taleplerimiz etrafında örgütlenmeye, bizleri umursamayan, ucuz iş gücünden öte görmeyen patronlara karşı mücadele etmeye çağırıyoruz!