KHK’dan taşerona müjde değil şantaj çıktı: Davanı geri çek! Haklarından feragat et!

Taşerona kadro vadeden AKP hükümeti 24 Aralık sabahı yayınladığı KHK ile bir düzenleme yaptı ve taşeron işçilerin sürekli işçi kadrosuna geçmeleri için koşullar sıraladı. Bu koşulların arasında işçilerin taşerona ilişkin açtıkları davalardan feragat ettiklerine, ayrıca dava açmamış olanların da herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacaklarına dair yazılı sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmeli zorunlu kılındı.

Yüz binlerce taşeron işçisi için kadro hakkı mahkemelerce tespit edilmiş. İşçilerin taşeron eliyle hileli biçimde çalıştırılması ve asıl işlerin yaptırılması dolayısıyla iş mahkemeleri tazminat verilmesine hükmetmişti. Ayrıca mahkemeler taşeron işçisi eğer kadrolu olarak çalıştırılmış olsaydı alacağı ücret tutarının, aynı işi yapan mevcut kadrolu işçilerin ücretleri ve haklarını temel alarak tamamlanmasına da karar vermekteydi. Devlet pek çok kurumunda bu mahkeme kararlarını uygulamıyor, işçileri kadroya geçirmiyor, belirlenen tazminatları ödemiyordu. İşçilerinin yıllarca devlet ve taşeron şirketler tarafından çalınan alınterinin karşılığını vermiyordu. Yeni çıkan KHK ile devlet işçiden mahkeme tarafından tescil edilmiş haklarından feragat etmesini istiyor. Taşeron işçisinin çalınan haklarının adeta üzerine yatıyor. Aksi takdirde kapıyı gösteriyor. Bu hak tanımak değil şantaj yapmaktır.

Bu şantajın devamı da var. Taşeron işçisinin sürekli kadroya geçmesinde kamu kurumlarının yazılı veya sözlü sınav yapması söz konusu. Taşeron işçisi aynı işi yapmaya devam edecek. Yaptığı iş için dün yeterliyse yarın da yeterli olacaktır. Bu anlamda öngörülen sınavların herhangi bir yeterlilik ölçmesi söz konusu olamaz. Buradaki amacın da kadroya geçirmek için işçilerin sorguya alınması olduğu görülüyor. İşçiler, daha önce öğretmen ve memur alımlarındaki mülakatlarda sorulan ve çalışanın hükümete yakınlığını, görüşlerini, mezhebini, siyasal duruşunu sorgulayan skandal soruların benzerleriyle karşılaşacaklar. Yani iktidar ya yandaşını kadroya alacak ya da insanları ekmeği ile tehdit ederek boyun eğmeye zorlayacak.