Kaç sığınma evi eder bir Kaç-ak Saray?

Erdoğan'a o sarayı dar edeceğiz! Emekçi kadınlarla el ele verip hürlüğün türküsünü tutturduğumuz gün, kovacağız onu o geçilmez sandığı duvarların arkasından!

Türkiye’de 2014'ün ilk 10 ayında 235 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. 88 kadına ve kız çocuğuna tecavüz edildi ve yüzlerce kadın her gün fiziksel, cinsel ve psikolojik tacize maruz kaldı.
Kadınlar devletten koruma talep ettiklerinde evlerine geri gitmeye zorlanıyor. Koruma altına alınsa da korunmuyor. Senenin başından beri koruma altındayken öldürülen kadın sayısı 11! Kadın sığınma evlerinin yetersizliği nedeniyle; şiddete uğrayan kadın ve çocuklar, şiddet gördükleri ortamda kalmaya devam ediyor ya da sokakta yaşamak zorunda kalıp her gün ölüm korkusu yaşıyor. Nitekim öldürülüyor da. Öyle ki bazen günde beş kadın, en yakınındaki erkekler tarafından  öldürülüyor!
Tüm bunlar olurken Ankara'nın orta yerine, Atatürk Orman Çiftliği'ne, usulsüz bir şekilde bir saray yapılıyor. Ağaçların katledilmesi bir yana, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasına göre bu Kaç-ak Saray’ın 1 milyar 370 milyon liraya mal olduğunu öğreniyoruz! Eski şekliyle söyleyecek olursak 1 katrilyon 370 trilyon!
Böyle bir saraya harcanan para ile binlerce kadının yaşayabileceği sığınma evleri yapılabilirdi. Her şehre sığınma evi açılır, kadınlar ölüme gönderilmeyebilirdi. Ücretsiz kreşler açılabilir, kadının eve mahkûm edilmesi engellenebilirdi. Ama elbette şu an devleti yönetenler bunu yapmadı ve kendilerine gösterişli saraylar inşa ettiler.
Erdoğan'a o sarayı dar edeceğiz! Emekçi kadınlarla el ele verip hürlüğün türküsünü tutturduğumuz gün, kovacağız onu o geçilmez sandığı duvarların arkasından!