Hürriyet gazetesi yine halkı aldatıyor!

Kim bilir kimin emriyle, artık çok aşina olduğumuz bir üslupla, hükümetin Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi getiren Trump yönetimine karşı misillemeye giriştiğini ileri sürüyor. Yukarıda gazetenin bugün (4 Haziran 2018) yayınlanan nüshasının manşetini görüyorsunuz. Efelenme üslubuyla “ABD’ye 22’lik misilleme” diye başlık atmış Hürriyet. İçerideki manşet ise “Çeliğe karşı 4 x 4 misilleme”. Gazete özel haber veriyor, çünkü misilleme için düzenlenen listeye ulaşmış (acaba kim ulaştırdı?). Toplam ek vergi konulacak ithalat 266,5 milyon dolar ediyormuş.

Çok uğraşmasalardı keşke. Biz onlara bu listenin aslını kolayca bulurduk. İnternette şu link’te yazdıkları her şeyi (hem de ne ayrıntısıyla!) bulabilirler: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/march/tradoc_156648.pdf. Bu, Avrupa Birliği’nin ABD’nin kendi çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı ek vergi dolayısıyla yapacağı misilleme amacıyla düzenlediği iki listenin bulunabileceği yer. Toplam 6,4 milyar avro ya da dolar cinsinden ifade edecek olursak 7,5 milyar dolar. Tabii AB’nin ekonomik büyüklüğü ile Türkiye’ninki karşılaştırılamayacağı için onların toplam misillemesi bizimkinden kat kat fazla.

Peki, diyecek Hürriyet yetkilileri, tecahülü arifane ile, bir şey anlamamış gibi yaparak, bu listeden bize ne? O soruya cevap vermeden biz size soralım: Türkiye hükümetinin hazırladığı liste size ulaşmış (acaba kim ulaştırdı?). Ekonomi Bakanı’ndan da demeç almışsınız. Bu karmakarışık listeyi nasıl, hangi kriterlere göre düzenlediklerini de sormadınız mı? Öyle değil mi, verdiğiniz listede çelik ürünleri de var, kuruyemiş çerez de, otomobil ve motosiklet de var (ne marka biliyor muyuz?), Bourbon viski de, kömür de var, makyaj ve manikür malzemesi de? Bu tuhaf listeyi Dışişleri mi düzenlemiş, Maliye Bakanlığı mı, Gümrük Bakanlığı mı? Yoksa MİT’in ABD masası ABD-Türkiye ticaretinde mesela manikür malzemesinin önemine binaen mi önermiş bu listeyi?

Siz buna cevabı verip vermemeyi düşünedurun, biz size AB listesini neden tavsiye ettiğimiz konusunda ilk ipucunu verelim: Türkiye hükümetinin listesindeki malların hepsi AB listesinde de var. Sizce neden? Tesadüf mü? ABD’nin küstürdüğü iki müttefiki AB ve Türkiye birbirlerine birdenbire yakınlık hissedip, “gel birlikte vuralım” şuna şamarı mı dediler?

Yoksa belki de AB Türkiye’den mi kopya aldı? Belki AB yetkilileri bu Türkiye işini iyi bilir, onların listesini olduğu gibi alalım demiştir.

HürriyetHürriyet! Halkı aldatmak senin görev tanımında mı var? Türkiye AB listesi ile aynı malları koymuş kendi listesine çünkü arada bir Gümrük Birliği var. Sizin o çokbilmiş yöneticileriniz hiç mi bilmiyor, Gümrük Birliği’nin üçüncü ülkelere karşı ortak ticaret politikası içerdiğini? Bir internete girip baksaydınız. Mesela Avrupa Birliği Bakanlığı Gümrük Birliği’ni anlatırken bakın ne diyor:

Türkiye üçüncü ülkelerle ilişkilerinde Topluluğun Ortak Gümrük Tarifesi'nin kabul eder…

Ya da Dışişleri Bakanlığı Gümrük Birliği’ni nasıl tanımlıyor:

Tanım olarak gümrük birliği; taraf ülkelerin mallarının tek bir gümrük alanı içinde, her nev’i tarife ve eşdeğer vergiden muaf biçimde, serbestçe dolaşabilmeleri ve tarafların, üçüncü ülkelerden gelen ithalata yönelik olarak da aynı tarife oranlarını ve aynı ticaret politikasını uygulamaları anlamındadır (vurgu bizim).

Bakın Türkiye-AB Gümrük Birliği Anlaşması “Ortak Gümrük Tarifesi ve tercihli tarife politikaları” başlıklı IV. Bölümü’nde ne diyor?

Madde 13/1: Bu Karar’ın yürürlüğe girdiği tarihte Türkiye, Topluluğun üyesi olmayan ülkelere ilişkin olarak, kendini Ortak Gümrük Tarifesi ile uyumlu hale getirir.

Madde 14/1: Topluluk, Ortak Gümrük Tarifesi’nde bir değişiklik yaptığında Türkiye’yi haberdar eder...

Birazcık hukuktan anlayan sonucu kavrar. Türkiye, Avrupa Birliği ile sadece karşılıklı ithalat ve ihracat gümrüklerini sıfırlamamıştır. Aynı zamanda, öteki bütün ülkelere ilişkin ticaret politikasını bütünüyle AB’nin tutumuna bağlamıştır. 13. madde açıkça Türkiye’nin AB’nin kendi gümrük tarifesi olan Ortak Gümrük Tarifesi’ne uyum sağlayacağını belirtiyor. Yani Türkiye ile AB gümrük rejimlerini birlikte belirlemiyorlar. AB belirliyor, Türkiye uyuyor. Sonra 14. maddeye göre de bir değişiklik olacaksa, AB değişikliği yapıyor, sonra Türkiye uyuyor.

Şimdi anladınız mı ABD’ye misilleme için hazırlanan listenin neden AB’nin misilleme listesi ile aynı olduğunu? Şimdi anladınız mı Hürriyet nasıl efelenerek birinci sayfadan “ABD’ye 22’lik misilleme” dediğinde, hızını alamayıp içeride “Çeliğe karşı 4 x 4 misilleme” dediğinde halkı aldatmaya çalışıyor.

Türkiye burjuvazisi Türkiye’yi ticaret politikasında AB’nin paryası, kölesi, taşeronu yapmıştır. AKP hükümeti de bunu kabul etmiştir. Şimdi AB ne yaparsa bizimkiler de aynısını yapıyor. Sonra da bunu ABD’ye efelenme gibi göstermeye çalışıyorlar!

Türkiye AB emperyalizminin de ABD emperyalizminin de zincirlerinden kurtarılmalıdır.