Grev günü geldi çattı: 2 Şubat’ta 130 bin metal işçi greve gidiyor

MESS sözleşme görüşmelerinde patronların OHAL’e güvenerek sefalet ücreti ve 3 yıllık sözleşme dayatmasında ısrar etmesinin ardından sendikalar ardı ardına grev kararları alıyor. Türk Metal sendikasının ardından DİSK’e bağlı Birleşik Metal İş sendikası de grev dedi. Her iki sendika da grevin uygulanma tarihi olarak 2 şubat gününü belirlediler. Grev kararı alacağını açıklayan Hak-İş’e bağlı Çelik-İş sendikasının da aynı tarihte grev kararı alması bekleniyor.

DİSK Birleşik Metal-İş sendikası bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasında sadece, grev kararının yanı sıra metal işçisinin gerçeklerini de tüm çıplaklığı ile ortaya koydu. Açıklama öncesinde Birleşik Metal İş TİS uzmanı İrfan Kaygısız bir sunum gerçekleştirdi. Bu sunumda metal işçisinin istediği zamların patronların her bir işçiden elde ettiği kârın sadece yüzde 5 ila 15 gibi çok küçük bir kısmına tekabül ettiğini gösterdi.  Hem satışlarda, hem cirolarda, hem ihracatta hem de kârlarda yükseliş olmasına rağmen MESS’in sefalet zamlarında ısrar ettiğini söyleyen İrfan Kaygısız, patronların kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını belirtti.

Daha sonra Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu bir basın açıklaması ile grev kararını ve grevin uygulanacağı tarih olarak 2 Şubat’ın belirlendiğini duyurdu. Birleşik Metal-İş sendikası belirlenen tarihte 11 ilde 47 fabrikada 12 bin işçiyle greve çıkacak.  Serdaroğlu, metal işçisinin talepleriyle MESS’in önerileri arasında bir uçurum olduğunu belirtti ve MESS’in sırtını OHAL’e dayadığını şu sözlerle ifade etti: “ortalama saat ücreti 10,39 TL ve ortalama net ücreti ikramiye dahil yaklaşık 2145 TL olanüyelerimiz için ücret zammı belirledik. Ücret zammı talebimiz ilk altı ay içinüç kademede iblağ, seyyanen ücret ve kıdem zammı olacak şekilde yaklaşık yüzde 30,47’lik bir artışla net 695 TL olarak belirlendi. Sosyal ödemelerde de talebimiz yüzde 50 civarındadır. MESS’in ilk olarak yüzde 3,20, karşılığı 70 tl son olarak da yüzde 6,40 oranında yani yaklaşık 140 tl zam teklif etti. MESS’in sosyal ödemelerdeki teklifi ise yüzde 12,80 oranındadır. Böylece, OHAL’e ve Hükümet’e sırtını dayanan MESS işçilere sefalet ücreti önerme cüretini gösterebildi.”

Serdaroğlu’nun konuşmasında olası bir grev yasağı önemli bir yer tuttu. Grev yasağının meşru olmadığını söyleyen Birleşik Metal-İş başkanı olası bir yasağı tanımayacaklarını ve grevi sürdüreceklerini belirtti. Daha önce MESS’ten ayrılarak EMİS’i oluşturan patronların geçtiğimiz yıl nasıl olsa grev yasaklanır rehavetine girdiğini anımsatan Serdaroğlu, MESS’i uyardı  ve böyle bir durumda daha önce fabrika içinde grevi sürdürdüklerini ve EMİS’in anlaşma yoluna gitmek zorunda kaldığını söyledi.

Adnan Serdaroğlu konuşmasını “kararımız enternasyonal sınıf hareketine, Türkiye işçi sınıfımıza, ve tüm metal işçilerine hayırlı olsun”sözleriyle bitirirken salonda bulunan DİSK’liler “grev, işgal, direniş!” sloganları atarak kararlılıklarını gösterdiler.