EMİS işçilerin mücadelesinden rahatsız: Mücadeleye devam!

EMİS (Elektromanyetik Metal İşverenleri Sendikası), MESS’ten kopan ABB, Schneider Elektrik, Schneider Enerji, General Elektrik patronlarının oluşturduğu bir işveren sendikası. EMİS ile Birleşik Metal-İş, 60 gün süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonucunda masadaki 83 maddeden 34’ünde anlaşmıştı. 49 madde için uyuşmazlık tutulmuştu.

Uyuşmazlık tutulduktan sonra EMİS işyerlerinde eylemler ve yürüyüşler düzenlenmiş, metal işçileri de sermayeye boyun eğmeyeceklerini, gerekirse greve gideceklerini haykırmışlardı. Bu eylemler aralıklarla devam ederken, Schneider’ın yakın zamanda satın aldığı Günsan Elektrik’te işçiler sendikaya üye olmuş, Günsan patronu sendikalı işçilerin bir kısmını işten çıkarmıştı. Bu saldırıya, EMİS’e bağlı ABB, Schneider, General Elektrik fabrikalarında işçiler eylemler ve iş bırakmalarla cevap vermiş, Günsan işçilerinin yanında olmuşlardı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken patron örgütü EMİS bir açıklama yayınladı. EMİS’in açıklaması, sendikanın yayınladığı bültene atıflarla dolu. İşçilerin ve sendikanın gözdağı verdiğini işvereni "metal fırtına"yla korkuttuğunu, eylemlerde "EMİS’i dağıtacağız/parçalayacağız" gibi ifadeler kullandığını, bu ifadelerin ve eylemlerin haksızlık olduğunu ve işçi sendikasına yakışmadığını söylüyor! Birleşik Metal-İş’in basın bülteninde geçen "köle" ve "ağır çalışma koşulları" gibi ifadeleri işçilerin vicdanına bıraktığını söyleyen patron örgütü EMİS, kendisine büyük haksızlık edildiğini iddia ediyor. Ayrıca EMİS, Birleşik Metal-İş'in yayınladığı bültende, ücretlerdeki oranları yanlış aktardığını, matematik ve hesaplama bilmediğini, işçileri yanılttığını ifade ediyor. İnce bir dilin altından sopa gösteren EMİS, işçi sendikasının, masada savunduğu taleplerden vazgeçmemesini katı bir tutum olarak değerlendiriyor. İşçiler için patronların bu sözlerinin hiçbir  inandırıcılığı yok. EMİS'in Birleşik Metal-İş sendikasını hedef almasının sebebinin fabrikalardaki mücadele olduğu açık.

Birlik

EMİS’in işçilere ve Birleşik Metal-İş’e yönelik bu açıklaması, durup dururken gelmemiştir. EMİS, işçilerin mücadelesinden, sendikanın açıklamasından rahatsızdır. Rahatsızlığı sınıf çıkarlarıyla ilişkilidir. EMİS’e bağlı işyerlerindeki işçiler, patronların son dönemdeki bütün saldırılarına eylemlerle karşılık vermiştir. Haziran ayında ABB Dudullu fabrikası sendika temsilcisinin işten çıkarılmasına karşı işçiler, bütün ABB fabrikalarında iş bırakarak cevap vermişlerdir. Direniş kazanmış, temsilci işine geri dönmüş, fiili-meşru mücadelenin faydası tüm işçiler tarafından bir kez daha görülmüştü. Metal işçileri fabrikalarda birlik olmasaydı, sendikalarına, temsilcilerine sahip çıkmasaydı, direniş kazanmazdı. İşte EMİS bu birlikten rahatsızdır!

Mücadele

Uyuşmazlık tutulduktan sonra, sendika ve işçiler, EMİS’in dayatmalarına karşı fabrikalarında eylemler düzenlemişti. Eylemlerde atılan sloganlar, EMİS açıklamasında da görüldüğü gibi patron cephesinde tepki çekiyor. İşçilerin sıkılı yumruklarıyla bazen fabrika içinde bazen fabrikaya yakın noktalarda düzenledikleri eylemlerde atılan sloganlar, metal işçilerinin uyanışını temsil ediyor. Bursa’dan, Kocaeli’ye, Ankara’dan Gebze’ye 2015 yılında MESS’e ve Türk Metal çetesine karşı gelişen kitlesel fiili grevlerin bir devamı olarak, metal işçileri büyük bir öfkeyle sloganlarını haykırıyor. "Sermayeye boyun eğmeyeceğiz", "işgal-grev-direniş", "bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları EMİS patronlarını daha grev süreci başlamadan korkutmuş. İşte EMİS bu mücadeleden rahatsızdır!

Dayanışma

Schneider’ın satın aldığı Günsan Elektrik’te işçilerin sendikaya üye olmasına karşı, patron bildik bir yolu tekrarladı. Yasaları çiğneyerek 7 sendikalı işçiyi işten attı. 100 civarında işçi iş bıraktı. Direniş başladı. Ancak EMİS’i şaşkına çeviren bu olmadı. Günsan Elektrik işçilerinin sendikasına ve işten atılan arkadaşlarına sahip çıkması, diğer fabrikaları da harekete geçirdi. Schneider’ın fabrikalarında eylemler düzenlendi, bir saatlik iş bırakıldı. Günsan işçilerinin işten atılmasına karşı, diğer fabrikalarda başlayan eylemler, EMİS’i anında rahatsız etti. EMİS, işçilerin koyun sürüsü zannededursun, başta toplu sözleşme süreçleri olmak üzere metal işçilerinin işçi sınıfının en zinde kuvveti olduğu bir kez daha ispatlandı. Dayanışma sürüyor! Günsan işçileri arkadaşlarına sahip çıkıyor yetmiyor diğer fabrikalar da Günsan’a sahip çıkıyor! İşte EMİS bu dayanışmadan rahatsızdır!

Birleşik Metal-İş geri adım atmamalı!

EMİS’in bu açıklaması, ne işçileri ne de sendikayı korkutmalı! Metal işçileri, patronun tüm hamlelerine karşılık verebileceğini görmüştür. Moral üstünlüğü işçilerdedir. Uyuşmazlığın sorumlusu işçiler ve sendika değildir. Aksine uyuşmazlık başta ücretler, sosyal haklar, kiralık işçilik gibi metal işçilerini can evinden ilgilendiren maddeler üzerinedir. EMİS’in son açıklamasıyla, suçu, sendikaya, işçilere, işçilerin attığı sloganlara atması tam bir şark kurnazlığıdır. Patronlar boyun eğin diyor! Eğmeyeceğiz! Birleşik Metal-İş geri adım atmamalıdır! Fiili mücadeleyle kazanacağımızı gördük, devam edelim!