"Devrimi mi bekliyorsunuz?"

ILO Genel Başkanı Guy Ryder Davos’ta şöyle konuştu: “Bana sık sık Güney Avrupa’daki işsizlik düzeylerinin toplumsal istikrar açısından tehlike arz edip etmediği soruluyor. Ediyor. Ama kimsenin bu konuda bir şeyler yapmak için devrimi beklemesi gerekmiyor.”

Geride bıraktığımız günlerde İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu dikkat çekici iki konuşmaya tanık oldu. Almanya Başbakanı, Avrupa Birliği’nin adı konulmamış “kraliçesi”, avronun bekçisi Angela Merkel, kemer sıkma programlarında hiçbir gevşemenin söz konusu olamayacağını ilan etti. Böylece, daha 14 Kasım’da Avrupa çapında bir iş bırakma eylemine girişmiş olan kıta işçi sınıfına cepheden meydan okudu. Bu durumda, zaten burnundan solumakta olan Avrupa işçilerinin önümüzdeki dönemde sınıf mücadelesini daha da yükseltmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Dünya çapında işveren ve işçi kuruluşlarını ve devletleri bir araya getirerek iş ilişkilerine düzen vermeye çalışan uluslararası kuruluş ILO’nun (Uluslararası Çalışma Örgütü) Başkanı Guy Ryder ise çok farklı konuştu. Ryder, krizin işçi sınıfı açısından ağır sonuçlarına değindiği konuşmasında şunları söyledi: “Bana sık sık Güney Avrupa’daki işsizlik düzeylerinin toplumsal istikrar açısından tehlike arz edip etmediği soruluyor. Ediyor. Ama kimsenin bu konuda bir şeyler yapmak için devrimi beklemesi gerekmiyor.”

Ryder’la başka konularda çok farklı düşünüyor olabiliriz. Ama Avrupa’nın güneyinde yer alan Akdeniz ülkelerindeki sosyo-ekonomik durumun, işçi sınıfına ve gençliğe yönelen sosyal yamyamlık saldırısının devrimci dinamikler yarattığı konusunda aynı fikirdeyiz. Aramızda önemli bir fark var elbette. O, bu durumu gerçekçi biçimde saptadıktan sonra burjuvaziye ve burjuva devletlerin yöneticilerine dönüyor ve “devrim olmadan bir şeyler yapın” diyor. Biz ise işçi sınıfına dönüyoruz ve “devrimden başka kurtuluş yolu yok” diyoruz.

Bu arada, İspanya gibi emperyalist bir ülkede, dünyanın on ikinci büyük ekonomisinde, kişi başına gelirin 2012’de bile 31 bin dolar olduğu bir ülkede, en son yayınlanan istatistikler şunu gösteriyor: İspanya’da 18-25 yaş arası gençlerde işsizlik oranı yüzde 60!

Dayan Merkel, devrim için biraz daha çalış!