Darbenin 40. yıldönümünde yüz binler sokaklarda!

 

Tarihi büyük mücadeleler ile geçmiş Arjantin halkının, yaşadığı en zorlu ve en kanlı dönemi başlatan 24 Mart 1976 darbesinin yıldönümü, bizdeki 12 Eylül gibi, her sene eylemlere sahne olur. Bu yıl darbenin 40. yıldönümü idi. Ayrıca iki önemli gelişme, bu seneki eylemin önemini bir kat daha arttırdı. Birincisi, geçtiğimiz Kasım ayında seçilmiş olan sağcı Macri hükümetinin, işçi sınıfına ve emekçi kitlelere karşı başlattığı ekonomik taarruzun en önemli ayaklarından biri olarak, işçi sınıfına ve devrimcilere yönelik fiziksel saldırıların cezasız kalması için hızla adımlar atmasıydı. Bunun en somut örneklerinden biri, DEYK (Dördüncü Enternasyonal’in Yeniden Kuruluş Koordinasyonu) Arjantin seksiyonu, kardeş partimiz Partido Obrero’nun (PO, İşçi Partisi) genç militanı Mariano Ferreyra’nın 6 yıl önce kalleşçe vurularak öldürülmesinin planlanmasında rolü olan ve bu sebeple 2013 yılında 15 yıl hapis cezasına çarptırılan José Pedraza’nın cezasının ev hapsine çevrilmesi oldu.  İkincisi ise, darbenin arkasında yer alan ABD’nin hâlihazırdaki başkanı Obama’nın tam da darbenin yıldönümünde Arjantin’i ziyaret etmesiydi.

Çeşitli sosyalist örgütlerin oluşturduğu Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (Hafıza, Gerçek ve Adalet Buluşması) adlı örgütlenmenin çağırıcısı olduğu eylemlerde,başta Buenos Aires olmak üzere, tüm Arjantin’de yüz binler sokaklara döküldü. “Fuera Obama!” (Obama dışarı!) sloganlarının “No a la impunidad!” (Cezasızlık rejimine hayır!) sloganlarıyla birleştiği eylemlerde, evlatları darbeyi izleyen “kirli savaş” döneminde katledilmiş Plaza de Mayo anneleri yitirdiklerinin fotoğraflarıyla yürüyüşün başını çekerken, onları çeşitli insan hakları örgütleri ve siyasi partiler izledi. Kurulan sahneden yapılan konuşmalarda, ABD emperyalizminin Arjantin halkının borçlanmasındaki sorumluluğu hatırlatılırken, ABD’nin, Irak, Suriye ve Afganistan’a yönelik emperyalist saldırılarda da başı çektiğinin altı çizildi.

Yürüyüşe damgasını vuran ise ucu bucağı görünmeyen Partido Obrero korteji oldu.  Partido Obrero’nun öncülü Politica Obrera’nın (İşçi Siyaseti) işkence gören, kaybedilen ya da açıkça katledilen militanlarının ve her gruptan devrimcilerin fotoğraflarını taşıyan Partido Obrero korteji coşkusuyla da dikkat çekti. Partido Obrero parlamenterlerinin de hazır bulunduğu yürüyüşte Mariano Ferreyra yoldaşın katillerinin cezasız kalmamasını talep eden pankartların yanı sıra kadın cinayetlerine ve Arjantin’in 2004’te reddettiği borçlarının ödenmesine karşı pankartlar da Partido Obrero militanlarının ellerinde yükseldi.

Macri hükümetinin taarruzu altında zorlu bir döneme giren Arjantin işçi sınıfı ve Partido Obrero, bu eylemde sergilediği kitlesellik ve mücadele azmiyle, içinden geçtiğimiz krizler ve siyasal sarsıntılar döneminde Arjantin siyasetine yumruğunu vurmaya hazır olduğunu bir kez daha sergilemiş oldu.