Çekin liberal ellerinizi Kızıl Rosa’dan!

Taraf gazetesinin, resmi sıfatıyla “Genel Yayın Yönetmeni Yardımcısı” olan Yasemin Çongar, ABD’de Rosa Luxemburg’un mektuplarının yayınlanması vesilesiyle bir yazı yazmış. Başlığı bir ironi şaheseri: “Sen haklıydın Rosa: Ça ira! Ça ira!” (Taraf, 2 Nisan 2011)

At izinin it izine karıştığı, sağın solun sarmısak soğan ile bile ayrılamadığı bir dönemden geçiyoruz. Eski Marksistlerin bugün safkan liberaller haline gelmesi, Marksizm ile hiçbir ilişkisi olmamış ya da olmayan liberallerin de Marksistleri kendileriyle aynı kumaştan yapılmış sanmaları sonucunu doğuruyor. Sonunda hayatının en önemli yapıtı Taraf gibi bir gazete olan biri, kalkıp Rosa Luxemburg’a hitaben “Sen haklıydın Rosa” başlıklı bir yazı yazmaya cüret edebiliyor. Rosa Luxemburg Marksistti. Sizin gazetenizin her köşesinden, ama her köşesinden, neredeyse her gün Marksizme kin ve düşmanlık ifade ediliyor! Rosa Luxemburg tarihin ancak işçi sınıfı eylemiyle ilerleyeceğine inanıyordu. Sizin gazetenizde işçi sınıfının mücadelelerine neredeyse satır ayrılmıyor. Rosa Luxemburg’un (teorik temeli tartışmalı olsa da çok önemli gözlemlerle dolu olan) en önemli teorik yapıtlarından biri, Sermaye Birikimi başlıklı kitabı, emperyalizmin suçlarını teşhir etmek için yazılmıştı. Sizin gazeteniz, Libya’ya düzenlenen emperyalist saldırıyı alkışlarla karşıladı!

Sizin Rosa’ya “haklıydın” diyebilmeniz için kendinizi bütünüyle inkâr etmeniz gerekir!

Başlığa konulan o Fransızca “göreceksin, olacak” anlamına gelen “Ça ira”, Çongar’ın yazısından da anlaşılacağı gibi, devrimle ilgili. Devrim için “olacak” diyor Rosa mektubun muhatabına. Çongar bunu söyledikten hemen sonra şöyle yazıyor: “Onun ince ve kararlı sesini işitmeye çalışıyorum. ’Sürekli devrim’ hayalini ‘sürekli değişim’ olarak yaşadığımızı söylemek istiyorum ona.” İşte Çongar’ın iflas anı! Rosa, devrimci yaşadı, devrimci öldü. Siz ise bugünün küreselleşmeci “değişim” fikrinin kölelerisiniz. O fikir devrim fikrini gömmek için geliştirildi.

Sınıf düşmanınızı övmeyin. Ateşle oynamış olursunuz!