Bireysel emeklilik soygununa dur de! Cayma hakkını kullan!

Zorunlu Bireysel Emeklilik Soygunu'na hayır de!

Sistemin amacı işçinin emekçinin ücretinden zorla kesinti yapıp bireysel emeklilik şirketleri aracılığıyla sermayeye kaynak sağlamaktır. Krizin faturasını krizi yaratan patronlar ödesin. Geçimimizi sağlayacak bir ücret aldıktan sonra tasarruf yapmasını biliriz!

Sisteme giriş tarihleri

1000 kişiden fazla çalışanı olan bir işyerinde isen işveren tarafından zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi'ne derhal dahil edileceksin. Kamu çalışanı isen ya da 250 ve üzeri olan işletmelerde çalışıyor isen zorunlu BES, Nisan 2017'de başlayacak. 100-250 arası işyerlerinde Temmuz 2017, 50-100 arası Ocak 2018, 10-50 arası Temmuz 2018, 5-10 arası OCAK 2019'da zorunlu BES'e geçecek.

Cayma hakkını kullan! 60 günde caymazsan cezası var!

Her ay brüt ücretin yüzde 3'ü tutarında (Asgari ücretliden 53 lira) zorunlu olarak kesilecek. Sistemden 60 gün içinde çıkma (cayma) hakkın var. Bu hakkı kullan. Aksi takdirde 61. günde çıkmak istersen asgari ücretin yüzde 75'i kadar yani 1.400 lira ceza ödemek zorunda kalacaksın. 60 gün içinde cayarsan sisteme yatırdığın parayı varsa getirisi ile birlikte 10 gün içinde geri alacaksın.

Adı emeklilik ama emekli maaşı yok! Birikmiş parayı taksitle çekmek var!

10 yılda sistemde kaldıktan sonra emekli maaşı yok. Sadece fonda nemalanan miktarı alıp çıkacaksın. Emekli aylığı yok. Sanki emekli maaşı imiş gibi toplu parayı aylık taksitlerle çekme imkanı tanınıyor. 10 yıl kalıp 56 yaşını doldursan bile yüzde 5 gelir vergisi kesintisi var. 10 yıl kalıp 56 yaşından önce paranı almak istersen yüzde 10 kesinti yapılacak. 10 yıldan önce çıkılırsa bu oran yüzde 15 olacak.

Zorunlu BES'ten nasıl çıkılır?

İşverenin seçtiği bireysel emeklilik şirketinin çağrı merkezlerinden cayma talebi iletilir, şirket tarafından gönderilen ayrılma talep formu doldurulduktan sonra kimlik fotokopisiyle birlikte şirkete faks ya da posta yoluyla gönderilerek cayma işlemi tamamlanabilir. Ya da aynı işlem aşağıda örneğini sunduğumuz dilekçe ile birlikte şirkete başvurmak suretiyle gerçekleştirilebilir.

 

…………………………….. ŞTİ’NE

KONU                  : Zorunlu Bireysel Emeklilik Sisteminden Cayma Bildirimi Hakkında.

25 Ağustos 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6740 Sayılı Yasa ile 28.03.2001 tarihli 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu’na eklenen Ek 2. Maddesine göre kendi isteğim dışında dahil edildiğim zorunlu bireysel emeklilik sisteminden, yine aynı ek maddenin ‘…Çalışan, emekilik planına dahil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir…’ bendindeki ifadeye dayanarak caydığımı, maaşımdan kesilen katkı payları ve sair kesintilerin ve varsa hesabımda bulunan yatırım gelirlerinin on gün içinde maaş hesabıma aktarılmasını talep ederim…./…./2017

 

                                                                                                                                                    İsim Soyisim

T.C. No :

Adres     :

Telefon :