AKP’nin yoksullukla mücadele yöntemi: “Nasihat”

AKP yoksulluğu azaltmak için her aileye bir sosyal destek uzmanı uygulamasını başlatıyor. Projeyi açıklayan Başbakan Yardımcısı Ali Babacan uygulamayı aile hekimliğine benzeterek 7 ila 9 bin arasında istihdam edilecek sosyal destek uzmanlarının yoksul ailelere danışmanlık yapacağını açıkladı.

Malum, hekimlik hizmeti en az 6 yıllık tıp eğitimi almış doktorlar tarafından veriliyor. Ancak yoksullukla baş edebilmek için ne üniversite eğitimine gerek var ne de bir uzmanın tavsiyelerine… Tüm yoksullar için yaşadıkları sıkıntıdan kurtulmanın yolları son derece basit. İnsanca koşullarda çalışılacak, güvenceli bir iş ve insanca yaşayabilecek bir ücretle toplumumuzun tüm yoksulları hiçbir danışmanlık hizmeti almaksızın yoksullukla baş edebilir.

 

AKP kapitalist sınıfın kadim propagandasını yeni bir versiyonla gündeme getiriyor yalnızca. Onlara göre yoksulluğun nedeni yoksulların kendisi.  Patronların ve onların çıkarları doğrultusunda ülkeyi idare eden AKP hükümetinin hiç suçu yok.

AKP bu projesini açıklarken bir yandan da DİSK-AR (DİSK’in Araştırma Enstitüsü) büyümesiyle çok övünen Türkiye’de asgari ücretin kriz içindeki Yunanistan’ın 2,5 kat gerisinde olduğunu açıkladı. DİSK-AR’ın ortaya çıkardığı diğer bir veriye göre Türkiye’nin ekonomik büyümesi asgari ücrete aynı oranda yansıtılsaydı bugün asgari ücretin 1.973 TL olması gerekiyordu. Oysa ekonomik büyüme sadece patronların kârlarının büyümesi anlamına gelmiştir. Çünkü bu düzen sömürü düzenidir ve adı da kapitalizmdir.

Yoksullar çalışma hakkına ve insanca yaşayacak gelire kavuştuklarında hiçbir uzmandan destek almadan yoksullukla baş etmeyi bilirler. Şu anda 658 TL olan asgari ücrete ay sonunda hükümet tarafından öngörülen zam ilk ve ikinci altı aylarda %3. Patron temsilcilerinin önerisi ikinci altı ayda %2,2.  Oysa 2012 senesinde enflasyonun ciddi biçimde artacağı tüm ekonomistlerin ortak kanısı hatta çift haneli rakamların görülebileceği bile konuşuluyor. Bunun anlamı asgari ücrete bırakın zam yapılmasını fiilen kesinti yapılacak olması demek. TÜİK’e (Türkiye İstatistik Kurumu) göre asgari ücretin olması gereken rakam 971 TL. Yaşıyor halde kalmanın asgari koşullarını ifade eden bu rakamı bile abartılı gören bir hükümetin sosyal danışmanlık hizmetinin de nasıl olacağını kestirmek güç değil. Yoksul kalmanın bir kader olduğunu anlatarak ve yoksulluğa dayanmak için telkinlerde bulunarak başlayacaklar işe.

Yoksulluğun çaresi bellidir. Herkese çalışma hakkı, sendikal örgütlenmeyle elde edilecek ücretler. Bunun için yoksulların hükümetin danışmanlığına değil sendikaların ve işçi sınıfı partisinin yol göstericiliğinde birleşmeye, örgütlenmeye, mücadeleye ve hakkını almaya ihtiyacı var.