AKP’den taşeron işçisine bir darbe daha: Gece 12 saat sömürüye izin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, yönetmelikte yaptığı bir değişiklikle turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetlerinde taşeron şirketlere işçileri gece postasında 12 saat çalıştırma serbestliği tanıdı. Yönetmeliğin eski halinde 24 saat çalışan yerlerde en az 3 posta (vardiya) halinde çalışma zorunluluğu yer alıyordu. Bu maddeye “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde düzenleme 24 saatte iki posta olacak şekilde yapılabilir” cümlesi eklendi. Gece 7,5 saatten fazla çalıştırmanın yasaklandığı yönetmeliğe “Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde işçinin yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” ibaresi ile de 12 saat çalıştırmanın önü açılmış oldu. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-3.htm)

Böylece taşeron patronlarının (alt işveren) işçilere fiilen uyguladığı gece boyu 12 saat çalışma dayatması, yönetmeliğe eklenen madde ile AKP hükümetinin güvencesi altına alındı. İşçiler daha önce gece 7,5 saatten fazla çalıştırıldıkları durumda bunu haklı fesih sebebi olarak gösterebiliyor, kıdem ve ihbar tazminatlarını alabiliyordu. AKP, taşeron işçisine bu kapıyı kapattı.

Taşeron işçilerin en yoğun olarak istihdam edildiği, turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmetleri alanında çok sayıda kadın işçi çalıştırılıyor. Bunun için başka bir yönetmelikte yer alan “kadın çalışanlar ne şekilde olursa olsun gece 7,5 saatten fazla çalıştırılamaz” maddesi “Kadın çalışanlar gece postalarında yedi buçuk saatten fazla çalıştırılamaz. Ancak turizm, özel güvenlik ve sağlık hizmeti yürütülen işlerde ve bu işlerin yürütüldüğü işyerlerinde faaliyet gösteren alt işveren tarafından yürütülen işlerde kadın çalışanın yazılı onayının alınması şartıyla yedi buçuk saatin üzerinde gece çalışması yaptırılabilir” şeklinde değiştirildi. (http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170819-2.htm)

Her seçim öncesi taşeron işçisine kadro vadeden AKP, bu vaadini tutmadığı gibi taşeron sömürüsünü arttıracak yeni bir yönetmelik düzenlemesi yapmış durumda. Bu düzenleme ile taşeron şirketler aynı işi daha az işçiyle yapma ve daha fazla kâr elde etme olanağına sahip olacak. AKP hükümeti bir kez daha hangi sınıfın partisi ve iktidarı olduğunu ortaya koymuştur. AKP, bu düzenleme ile yaklaşık 35 bin taşeron şirketin patronunun daha fazla kâr etmesi için 2 milyona yakın taşeron işçisine zulüm ediyor.

Bu yönetmelik değişikliği taşeronda zulmün daha da artacağının habercisi. Çünkü AKP hükümeti taşeron patronuna “işçilere fiilen dayattığınız uygulamayı yasal hale getirdik” diyor. Bundan taşeron patronunun alacağı mesaj nettir. Daha fazla dayatma yapacak, sigortasını eksik yatıracak, elden maaş verecek, mesai ücretlerini gasp edecek, yıllık izin vermeyecek, hatta asgari ücretten düşük ücretlerle işçi çalıştıracak ve her seferinde de kanunsuz iş yapsa da hükümetin onu kolladığını, çok sıkışırsa AKP iktidarının fiili durumu yasal hale çevirmek için gerekeni yapacağını bilecek.

Taşeron işçisi ise bu zulüm zincirini örgütlenerek kırabilir ve kıracaktır. Hükümetin vaatlerini beklemenin sonunun gelmediği, her geçen gün var olan hakların da kaybedildiği görülmektedir. Taşeron işçisi için örgütlenmekten ve dayatmalara mücadele ve direnişle cevap vermekten başka yol yoktur.