İzmir'de İnciraltı katliamında yaşamını yitirenler anıldı (13-06-2010)

Bu katliamın 30. yıldönümünde, katillerden hesap sormak için demokratik kitle örgütlerinin düzenlediği bir anma etkinliği geçekleştirildi. İlk olarak, İnciraltı Meydanı'nda toplanıldı. DİP Girişimi de eylemdeki yerini aldı. Buradan, "Katil devlet hesap verecek", "30 yıl yeter, katiller bulunsun'', "12 Eylül yargılansın", "Gün gelecek, devran dönecek, katiller halka hesap verecek" sloganları atılarak katliamın gerçekleştiği öğrenci yutlarının önüne gelindi. Burada bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklmasının ardından katliamda öldürülen öğrencilerin aileleri de söz alıp, öğrencilerle ilgili anıların paylaştılar. Daha sonra, görgü tanıkları olay günü yaşadıklarını anlattılar. Anlatınlanlar tüyler ürperticiydi. Saldırının planlı bir biçimde gerçekleştirildiği açıkça anlaşılıyordu. Konuşmaların ardından, katliama dair bir film gösterimi yapıldı. Eylem, müzik dinletisi ile son buldu.

izmir20100612.jpg