DİP Girişimi İzmir'de boykot çalışmalarını sürdürüyor (28-08-2010)

Ayrıca içinde bulunduğu Boykot Cephesi'nin afiş, stiker ve bildiri çalışmalarını da aktif bir şekilde yürüten İzmir DİP Girişimi'nin bu faaliyetleri halk tarafından ilgiyle karşılanıyor. İnsanlarla referandum konusunda bol bol konuşma şansını bulduğumuz bu günlerde aslında insanların kafasının hayli karışık olduğunu ve her iki cephe arasında sıkıştıklarını gözlemleyebiliyoruz. Bildirilerle ve konuşmalarla onlara, işçi sınıfı, ezilenler ve Kürt halkının burjuvazinin kanatlarından bağımsız bir üçüncü cephede birleşmesi için referandumu boykot etmek gerektiğini anlatmaya devam ediyoruz.