ÇHD’den Şiar Rişvanoğlu’na destek! (02-09-2010)

Av. ŞİAR RİŞVANOĞLU DA YARGILANIYOR!

Siyasal iktidar 12 Eylülde yapılacak Anayasa oylamasını ‘dev' bir demokratikleşme projesi olarak topluma sunarken, bir taraftan da muhalifler, sosyalistler ve  insan hakları savunucuları üzerindeki baskılar ve sindirme politikaları özel yetkili mahkemelerde açılan davalarla devam ediyor.

Son olarak, ÇHD önceki dönem Adana Şube Başkanlarından Av.Şiar Rişvanoğlu hakkında  bir televizyon programında açıkladığı görüşleri nedeniyle ceza davası açıldı. 

Şiar Rişvanoğlu sadece Kürt sorunu ve barış konularında görüşlerini açıkladığı ‘Sosyalizmde Israr İnsan Olmakta Israr' düşüncesini övdüğü için  Adana Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde 16 Eylül 2010 tarihinde sanık sandalyesine oturacak.

Çağdaş Hukukçular Derneği başından beri bu ülkede, ezilenlerin, sömürülenlerin, halkın  talepleri dikkate alınmadan, siyasal iktidar merkezli yapılan  ‘sivil anayasa' tartışmalarının,  12 Eylülde yapılacak halkoylamasıyla yutturulmaya çalışılan ‘demokratik anayasa'  hikayesinin, bir kesimin kendi despotik rejimine hukuksal bir kılıf uydurmaktan başka hiçbir şey olmadığını ısrarla ifade etmiş ve ‘Terör Kanunları' ile ‘Özel Yetkili Mahkemeler' ile  demokratik bir rejim yaratacağını söyleyenlerin bu yalanını sürekli olarak yüzüne vurmuştur.

Hrant Dink'in Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde açmış bulunduğu davada  savunma olarak ‘Nazilerin Fikirleri  Yasaklanabilir, HRANT DİNK'inki de' diyebilme  yüzsüzlüğünü gösteren bir siyasal anlayışın, muhalifler aleyhine üst üste açtırdığı  bu davalar da  aslında  bizleri  asla şaşırtmamıştır.

Bizler bu baskıya teslim olmayacağız.

Av. Şiar Rişvanoğlu'nun yanında olduğumuzu, 16 Eylül'de Adana'da olacağımızı şimdiden tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

ÇAĞDAŞ HUKUKÇULAR DERNEĞİ

GENEL MERKEZİ