Zafer grev yapan sağlık emekçisinin oldu

DEU Tıp Fakültesi emekçilerinin grevi kazanımla sonuçlandı.

1 Nisan'da asistan hekimlerin başlattığı mücadele, 4 Nisan'da Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde grev çadırının kurulmasıyla yeni bir aşamaya dönüşmüştü. 6 Nisan Çarşamba günü, DEU Tıp Fakültesi emekçilerinin grevi, Sağlık Bakanı Recep Akdağ ile yapılan görüşme sonrasında kazanımla sonuçlandı. 

5 Nisan Salı günü, Sağlık Bakanı Recep Akdağ emekçilerle bir görüşme talep etti. Başlangıçta bu talebi reddeden emekçiler uzun süren diyaloglar sonucu 22:30'da görüşme talebini kabul ettiler. Görüşmeye Asistan Komisyonunu temsilen 3 asistan hekim gitti. Asistan hekimler taleplerinden taviz vermeyeceklerini, en temel talepleri olan özlük haklarının korunmasının önce geldiğini bildirerek görüşmeye gittiler. Uzun süren görüşme sonunda, gece yarısı Sağlık Bakanı Recep Akdağ asistan hekimlerin ve diğer sağlık emekçilerinin tüm taleplerini kabul ettiği haberi geldi. DEU emekçileri, grevi bitirme kararını ve kazanımı, bütün sağlık emekçilerine ve basına duyurmak için 6 Nisan Perşembe sabahı saat 09:00'da bir basın açıklaması yaptılar.

Başhekimlik önünde yapılan basın açıklamasından önce Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden iki bin emekçinin katılımıyla bir yürüyüş gerçekleştirildi. Asistan Hekim Komisyonu temsilci, gece neler yaşandığını emekçilere anlattı. Kararlı bir şekilde durduklarını hiç bir şekilde taviz vermediklerini vurguladı. Temsilcinin konuşması coşkulu alkışlarla sürekli kesildi. 5 Nisan'ı dünya asistan hekimleri günü olarak ilan ettiklerini açıkladı. Destek veren tüm kurumlara başta TTB ve SES olmak üzere tüm sendikalara, derneklere, örgütlere, farklı iş kollarından çalışanlara teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Rektörü ise bütün talepleri kabul ettiklerini anlatan konuşmasını yapmak üzere çağırdı.

Rektör Mehmet Füzun ise konuşmasına Asistan Hekimler Gününü kutlayarak başladı. Tüm talepleri kabul ettiklerini ve yapılan grevin demokratik olduğunu söyleyerek ücretlerde en ufak kesinti olmayacağını, daha önce nasıl alınıyorsa şimdi de öyle alınacağını, hiçbir çalışan hakkında soruşturma açılmayacağını, özlük haklarının korunacağını ve düzeltileceğini ifade etti.

Rektörün bu açıklamasının ardından Asistan Komisyonu Temsilcisi 19 Nisan'da sağlık sektöründe yapılacak olan genel greve çağrı yaptı. 19 Nisan'da da aynı kararlığı göstererek greve çıkacaklarını açıklayarak zaferi kutladı. Basın açıklaması alkışlarla iş başı yaparak son buldu. Kazanılan bu zafer sonrası SES, tüm sağlık emekçilerine karanfil dağıtarak teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi emekçilerinin temel talepleri ise şöyleydi:

  • Bu greve katıldıkları için hiç kimseye soruşturma açılmayacak ve ceza verilmeyecek.
  • Performans sisteminin kaldırılması için rektörlük bir çalışma yapacak. YÖK ve Sağlık Bakanlığına karşı bir girişimde bulunacak.
  • Başta asistan hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının çalışma süreleri yeniden düzenlenecek, fazla çalışma azalacak, özlük hakları iyileştirilecek.
  • Çalışanların gelirlerinin düşürülmesi engellenecek. Böylece tüm çalışanlar daha önceki gelirleri düzeyinde ücret alacak.

Türkiye'de sağlık alanında gerçekleşen ve kazanımla sonuçlanan bu grev, grevin ne kadar yasal bir hak olduğunu ve direnmeden, mücadele etmeden, grev yapmadan hiç bir hakkın kazanılamayacağını bir kere daha gösterdi. Şimdi sıra Dokuz Eylül Üniversitesi emekçilerinin açtığı grev kapısından bütün sağlık emekçilerinin geçmesindedir. Zafer direnen emekçinin olacak!