Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’luda Bu Daha Başlangıç

Tüm Bel-Sen İzmir 1 Nolu şube 9. olağan genel kurulu 15 Şubat 2013 tarihinde 10:00-17:00 saatleri arasında Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi Nikâh Salonu’nda gerçekleştirildi. Gezi direnişi sonrası yaşanan halk isyanında ölümsüzleşenlerin resimlerinin bulunduğu ve , “KESK'li tutsaklar onurumuzdur! Erol ve Uğur'a özgürlük!”, "Baskılar bizi yıldıramaz! Her Taksim her yer direniş!", “Diren kadın”, “Diren Berkin! Uyan artık iki gözüm!”, “Yaşasın örgütlü mücadelemiz! Yaşasın Tüm Bel-Sen! Yaşasın KESK!” yazılı pankartların asıldığı genel kurul salonuna İzmir adliyesinde taşeronda çalışırken işten atılan ve direnişe geçen işçiler de aileleri ve çocuklarıyla sloganlar ve alkışlar eşliğinde girdiler ve destek verdiler. Mücadelede ölümsüzleşenler için yapılan saygı duruşuyla genel kurula başlandı. Saygı duruşu ardından açılış konuşmasını yapan Şube Başkanı Mustafa Birinci toplu şekilde istifa edip sendika değiştiren eski yöneticilerle mücadelelerinin artarak devam edeceğine dikkat çekti. Birinci'nin konuşması sonrasında gösterimi yapılan, halk isyanı ve Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube’nin eylemleri birleştirilerek kurgulanan “Direnişe bin selam” isimli video alkışlar ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla karşılandı. Divana BES (Büro Emekçileri Sendikası) İzmir şube başkanı Ramis Sağlam, Emel Dönmez ve Yusuf Değerli seçildi. Divan seçiminden sonra faaliyet raporunun okunmasına geçildi. Denetleme kurulu raporu okunurken 2013 Şubat-Eylül ayları arasında tüzüğe aykırı harcamalar yapıldığının tespit edildiğine vurgu yapıldı. Böylece 2013 Eylül’de kariyerleri tehlikeye girince başka sendikaya kaçan bürokratların sendikanın mali kaynaklarını nasıl çıkarlarına kullandıkları teşhir edilmiş oldu. Konuşma yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi ve Genel-İş 3. No’lu şube başkanı Memiş Sarı, Genel-İş ve Tüm-Bel-Sen olarak yerel yönetimlerde aynı işyerlerinin farklı kısımlarında örgütlendiklerini, mücadeleyi buralardan birleştirerek beraber ileriye taşımaları gerektiğini söyledi. Salona KESK’in ve Tüm-Bel Sen’in kuruluş ilkelerine sadık, mücadele tarihine sahip çıkan, üyeleri özneleştirip, sendikayı ikbal düşkünlerinden kurtarma, belediye bürokrasisiyle uzlaşma aracı olmaktan çıkarıp, mücadele aracı haline getirme yolunda daha da ilerleme çabasına sahip bir anlayış hakimdi. 2013 Eylül’ünde koltuk sevdasıyla sendika başkanlığından yanındaki bürokratlarla birlikte istifa edip, gerici, şovenist Yerel-İş sendikası ile birleşerek yeni isimleri olan Tüm Yerel-Sen adı altında Tüm Bel-Sen’in mücadelesi üzerindeki karalama kampanyasının dozunu arttırarak devam ettiren bürokrasiden boşalan yeri, tabanın aktif mücadelesi ve işyerlerinde soluk alan bir sendikayla doldurma heyecanı taşıyanların ağırlığı göze çarpıyordu. 272 delegenin 223’ünün oy kullandığı seçim sonunda 137 oy alan çeşitli siyasi duruşlardan aktivistlerin ortak bir geçmiş mücadele birikimi ve programı üzerinden ortaya çıkardıkları “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” listesi 7 kişilik yönetim kurulunda 5 kişiyle yer almaya hak kazanırken, Emek Hareketi’nin ağırlıklı olduğu “Tüm Bel-Sen’li Emekçiler” 51 oyla 1 kişiyle, “Sendikal Birlik” ise 34 oyla 1 kişiyle yer alabildi. Böylece yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: “Bu Daha Başlangıç, Mücadeleye Devam” listesinden Başak Mamaç, Ulus Bozkır, Hakan Aktaş, Ömer Güngörmüş, Sefa Can, “Tüm Bel-Sen'li Emekçiler” listesinden Feyzi Güçer ve “Sendikal Birlik”ten Ferüzan Aytaş.