Toplu Satış Sözleşmesine karşı KESK'liler Ankara'da buluştu

Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde hükümet ile kamu emekçileri arasında toplu sözleşme yapılmış, devlet güdümünde sınır tanımayan yetkili sendika Memur-Sen hükümetin önerisinin bile gerisinde bir zam artışına imza atmıştı. Bürüt 175 TL zam alarak hükümetin ilk teklifi olan %4’ün gerisine düşmüş, öğretmenler için eğitim öğretim tazminatının tırpanlanmasını kabul etmiş, sözleşmeli 4/C statüsünde çalışan emekçilerin iş güvencesi haklarını elde etmelerine engel olmuştu.

Sahnelenen bu kötü piyesin üzerine eylem kararı alan KESK, 16 Ağustos’ta dört koldan ‘İnsanca Yaşam’ şiarıyla Ankara’ya yürüyüş başlattı. 20 Ağustos günü ise İstanbul, Diyarbakır, Trabzon ve İzmir güzergahlarından gelen yüzlerce kamu emekçisi saat 12:30’da Ankaralı kamu emekçileriyle AŞTİ metro çıkışında bir araya geldi. Buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürünerek bakanlık önünde basın açıklaması yapıldı. KESK başkanı Lami Özgen tarafından yapılan açıklamada Memur-Sen’in imza attığı ‘toplu satış sözleşmesi’ teşhir edildi. Basın açıklaması ve oturma eyleminin ardından Kızılay’a ulaşmak için Bahçeli tarafına yürüyüşe geçildi ancak kısa bir süre sonra polis barikatı ile karşılaşıldı. Saatlerce süren bekleyişin ardından kamu emekçileri ara sokaklardan Kızılay’a ulaşmak için ‘Bu daha başlangıç mücadeleye devam!’ ‘Her yer Taksim her yer direniş!’ sloganlarıyla yürüyüşe geçti. Ankara’nın ana arterlerinden biri olan Konya Yolu’na çıkıldı ve iki şerit trafiğe kapatılarak uzun süre yüründü. Sıhhiye yönüne dönüldüğünde ise tekrar polis barikatıyla karşılaşıldı ve kısa sürede polisin tazyikli su ve biber gazlı saldırısı başladı. Saldırıdan bir süre sonra orada basın açıklaması yapıldı ve saat 18:00’de Güvenpark’ta yapılacak forumda buluşulmak üzere kamu emekçileri eylemi bitirdiler.

Güvenpark’ta yapılan foruma katılım büyük oldu. Kamu emekçilerinin yanı sıra ataması yapılmayan öğretmenler ve güvencesiz 4/C statüsünde çalışan emekçiler de söz aldı. Yapılan konuşmalarda yürüyüş kollarının karşılaştığı sıkıntılardan bugün yaşan polis saldırısına, güvencesiz çalışmadan 4+4+4 eğitim sistemine kadar pek çok konudan bahsedildi. Ayrıca Haziran isyanın kamu emekçilerine yol gösterdiği, kamu emekçilerinin mücadelesinin Eylül’de başlaması beklenen mücadelelerle ve Kürtlerin mücadelesiyle büyütülmesi gerektiği genel olarak vurgulandı.