Texim Triko'da işçi kıyımı!

İstanbul Merter'de faaliyet gösteren Texim Triko'dan sendikalı oldukları için çıkarılan 25 işçi direnişe başlayalı tam 39 gün oldu.

Texim Triko işçileri, gece gündüz demeden günde 12 saat çalışıyorlardı. Fazla mesai ücreti alamıyorlardı. sosyal hakları yoktu. Sigorta primleri bile aldıkları ücret üzerinden değil, asgari ücret üzerinden yatırılıyordu. Buna karşılık, fazla mesai yaptıklarında yemek dahi verilmiyordu. Bunun üzerine işçiler sendikalaşmaya karar verdiler. Sendikal faaliyetin başlamasının hemen ardından çalışma saatlerini 8 saate düşüren işçiler, haklarını aramaya devam ettiler. Ancak patron, işyerinde yeni makine alımları olmasına rağmen işçi sayısını artırmadı, aksine çalışma koşullarını daha da ağırlaştırıp, psikolojik baskı yaratmaya çalıştı.

Sayısı artan makinalarda çalışmayı, kalitenin düşmesi ve çalışma koşullarının ağırlaşmasından dolayı kabul etmeyen işçilere yönelik olarak patron: “ Ya bu koşullarda çalışırsınız ya da işten çıkarırız" diyerek baskı kurmaya çalıştı. Ancak bunda başarılı olamayınca, örgütlenmenin geldiği noktayı da fark eden firma yetkilileri, gerçek dışı sebeplerle 25 işçiyi işten çıkardı.

Tüm bu olanlara karşı inançlarından en ufak bir şey kaybetmeyen işçiler, hedeflerinin büyük olduğunu söyleyip ekliyorlar : “Direnişi tüm işçilere yaymadan durmayacağız!”