Teknopark İstanbul işçileri Kadıköy'de eylem yaptılar

Teknopark İstanbul işçileri, geçen Cuma günü İstanbul Ticaret Odası önünde bir eylem yapmış, sermayenin kolluk güçleri işçilerin eylemine saldırmıştı. Bunun üzerine işçiler, polisin müdahelesini protesto etmek ve gaspedilen ücretlerinin peşinde olduklarını duyurmak için 6 Ocak Pazar günü 13.30'da bir yürüyüş yaptılar.

Kadıköy Kilise'nin önünde toplanan İstanbul Teknopark işçileri ve onlara desteğe gelen Abdi İbrahim İşçileri, OSB-İMES İşçileri Derneği ile İnşaat İşçileri Derneği üyeleri, Kadıköy İskelesine kadar bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Yürüyüşte, "işçilerin birliği sermayeyi yenecek", İTO şaşırma sabrımızı taşırma", "Abdi İbrahim İşçisi yalnız değildir", "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları atıldı.

Kadıköy İskelesi'nde kitle adına basın açıklamasını bir İstanbul Teknopark işçisi okudu. Açıklamada, polis saldırısı teşhir edilirken İTO Genel Sekreteri'nin İTO'dan kaçtığı belirtildi. Açıklamadan sonra ÇHD İstanbul Şubesi ve Abdi İbrahim İşçileri adına bir işçi söz aldılar. Konuşmaların ardından tüm katılımcılara teşekkür edildi ve eylem sona erdi.