Taksim'de taşeron yasasına hayır eylemi

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul Şubelerinin çağrısıyla, 30 Mayıs’ta meclise sevk edilen ve taşeronluk sistemini yaygınlaştıran torba yasa protesto edildi. İstanbul’da Taksim Tünel’den Galatasaray Meydanı’na yürüyen emekçiler, sık sık “Taşeron çalışma ölüm demektir” ve “Taşeron çalışma yasaklansın” sloganları attılar. Emekçiler, yasa tasarısı ile kamuda taşeron işçi çalıştırılmasının devamlı hale getirildiğini ve taşeron işçilerin dava açarak kadrolu işçilerin haklarından yararlanamayacaklarını vurguladı.

Türkiye işçi sınıfının en büyük sorunlarından birisi olan taşeron sorunun yakıcılığının aksine, eyleme katılım azdı. Eylemin çağrıcısı olduğu halde DİSK, TMMOB ve TTB temsili düzeyde katılımda bulundu.