Standart Profil işçileri sendika bürokrasisine öfkeli

Bir yıla yakın süredir direnen Standart Profil işçileri sendika bürokrasisine öfkeli.

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde Kurulu olan Standart Profil fabrikası işçileri bundan tam 360 gün önce Petrol İş sendikasına üye olmak için örgütlenme faaliyetine giriştiler. Ancak sendikanın gereksiz acelesi nedeniyle işçilerin örgütlenme faaliyeti patron tarafından fark edildi ve işçilere yönelik ağır bir baskı dönemi başladı. Patronun ilk işi sendika üyesi ya da değil birçok işçiyi kapı önüne koymak oldu.

İşten atmalarla birlikte işçilerin baskısı ile fabrika önünde bir direniş çadırı kuruldu. Yağmur demeden, soğuk demeden bir yıla yakın süredir direniş çadırında nöbet tutan işçiler bir anda tüm Manisa Organize Sanayi Bölgesi işçilerinin umudu oldu. Zira direnişin başarıya ulaşması tam bir işçi cehennemi olan Manisa sanayi havzası için bir kıvılcım olabilecek niteliğe sahip. Görüştüğümüz bütün Standart Profil işçileri de bu durumun farkında ve bu inançla mücadelelerini sürdürmekteler.

Ancak gelinen süreçte işçiler bir dönüm noktasındalar. Sendikanın ikircikli tutumu ve direnişi bir hukuksal çerçeveye çekme çabaları her geçen gün direnen işçilerin sayısının azalmasına neden olmakta, işçilerin moralini bozmakta… Sendika tarafından verilen aylık 400 TL işçilerin geçinebilmesi için yeterli bir meblağa değil. Bu nedenle pek çok işçi direnişi bırakarak başka fabrikalarda işe girmek zorunda kaldı. Ayrıca fabrika içinde de durum çok parlak değil. Sendikaya olan güvenin sarsılması içeride ki örgütlülüğü de olumsuz etkilemekte. İşçiler sendikanın, direnişi güçlendirmek ve Standart patronunu sıkıştırmak adına verdiği hiçbir sözün arkasında durmadığı belirtmekteler. Sendika bürokrasisine oldukça tepkili olan işçiler, direnişin sıkışmışlığının en önemli nedeni olarak sendika yöneticilerini görmekteler.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen Standart Profil direnişi Manisa gibi sendikal mücadelenin zayıf olduğu bir işçi havzası için büyük bir deneyimdir. Devam eden Standart Profil direnişi bugün görünüşte büyük bir çıkmaza girmiş gibi görünse de özünde Manisa işçisine büyük kazanımlar sağlamıştır. Manisa işçisi Standart Profil işçisinin açtığı yol üzerinden mutlaka ilerleyecektir.