Sendikal Güçbirliği Platformu Adana 5. Bölge toplantısını yaptı!

Türk-İş’e bağlı on muhalif sendikanın oluşturduğu “Sendikal Güçbirliği” bileşenleri 22 Ekim Cumartesi günü, Galeria iş merkezindeki Seyir Evi Tiyatro ve Sanat merkezinde, Adana 5. Bölge toplantısını 400’e yakın işçinin katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya Adana, Mersin’de bulunan mücadeleci işçiler ve Mersin limanında aylardır direnişte olan liman işçilerinin temsilcileri de katıldı.

Saat 12.00’de başlayan toplantıyı, daha ilk dakikada işçilerin sloganları ve coşkusu sardı. İşçiler sık sık “uyuyan Türk-İş istemiyoruz”, “Kumlu istifa”, “kıdeme uzanan eller kırılsın”, “liman işçisi direnişin simgesi” sloganlarını attı. Salonda “hükümet şaşırma kıdem tazminatına dokunma” ve “kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz” pankartları asılıydı. İlk konuşmayı Basın-İş genel başkanı Yusuf Akkaya yaptı. Akkaya, milliyetçi bir tutum içerisinde, son süreçte yaşanan savaşla ilgili konuştu. Bunun üzerine bazı işçiler, konuşmadan rahatsız olup dışarı çıktılar. Bazı işçiler ise, “yaşasın halkların kardeşliği” sloganını attılar. Konuşmanın sonunda söz almak isteyen işçiler, sendika yöneticilerine sorular yönelttiler. Birkaç işçi söz aldıktan sonra söz isteyen Mersin limanı direnişinden bir işçi, “öncelikle 95 gündür direnmekte olan liman işçilerinin adına herkesi selamlıyorum. Bağlı bulunduğumuz Liman-İş sendikası tarafından bu güne kadar tüm direnişlerimiz kırıldı. Sizlerin bu sarı sendikalara karşı tutumunuz nedir? Ayrıca bizim direnişimize katkılarınız nelerdir?” diyerek sorusunu sordu. Sorulara daha sonraki konuşmalarda cevaplar verilirken sözü, Petrol-İş genel başkanı Mustafa Öztaşkın aldı. İşçi ve emekçileri selamlayarak konuşmasına başlayan Öztaşkın, “biz işçi için çalışan bir sendikal anlayış için mücadele ediyoruz ve bundan dolayı sendikal güçbirliğiyiz” dedi. Ayrıca sendika bürokrasisinden de kısaca söz edip, “bundan sonra ister Türk-İş ister başka sendika olsun nerede bir direniş varsa biz orada olacağız” dedi. Ardından birkaç işçi emeklilikle ilgili sorunları, nasıl mücadele edebileceklerini ve herhangi bir yeni düzenleme olup olmadığına dair sorularını yönelttiler. Sorularına net cevap alamayan işçilerin ardından sözü Tümtis genel başkanı Kenan Öztürk aldı. “Bu dönemde işçiler ve sendikalar çok büyük saldırılara uğruyor. Kazanılmış haklarımızı gasp etmeye çalışıyorlar ve bu zamana kadar konfederasyonumuz hiç yanımızda olmadı. Hatta iktidarla iyi geçinip hatır-gönül işiyle hak kazanmaya çalışıyorlar. Ancak çok iyi biliyoruz ki bu şekilde kazanım olmaz, yüzünü işçiye dönmek gerekir, mücadele etmek gerekir” dedi. Son olarak ise Mersin liman işçisinin sorusuna cevap olarak, “ limanda direnen işçilerin yanındayız ve gereken tüm desteği sonuna kadar sunacağız” dedi. Konuşmanın ardından işçilerden Kasım Kılıç söz aldı. Kılıç, “bundan sonra nerede bir direniş varsa bütün sendikalar işçileriyle beraber oraya hatta direniş yerlerine yanlarında çadır götürüp kursun” dedi. Daha sonra diğer sendika başkanlarının konuşmalarıyla ve sloganlarla toplantı sona erdi.