Sağlık emekçileri ''sağlıkta şiddet son bulsun'' şiarı ile grevdeydi

Sağlık Emekçileri gün geçtikçe piyasalaştırılan sağlık sistemi ile beraber sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddete dikkat çekmek için bundan bir yıl önce bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülen Dr.Ersin Arslan'ın ölüm yıldönümüne denk düşen 17 Nisan'da grev yaptılar.

 
Grev, İzmir'de, sabahın erken saatlerinde hastanelere muayene için gelen hasta ve hasta yakınlarını greve dikkat çekerek gönderen sağlık emekçileri, daha sonra kendi grev programlarını uygulamaya başladılar. Öncelikle polikliniklerde hasta bakılmayan ve ameliyat yapılmayan hastanelerde basın açıklamaları yapıldı. Her meslek grubuna bağlı farklı alanlarda çalışan sağlık emekçileri, kendi sorunlarını ve şiddete nasıl maruz kaldıklarını anlatan konuşmalar yaptılar. Daha sonra mücadeleyi ve eylemi birleştirmek için belli hastanelerde biraraya gelen emekçiler, bu defa sağlık emekçilerinin sorunlarının her yönüyle anlatıldığı konuşmalar, müzik dinletisi ve mizansenlerin olduğu gösteriler yaptılar.
 
Ağırklı olarak sağlık emekçilerinin yaşadıkları şiddetin özelleştirilen ve performansa dayalı çalıştırılan sağlık sistemi olduğu üzerinde duruldu. Sağlık çalışanları üzerinde bir mobbing görevi gören SABİM'in (Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi) motivasyonu olumsuz etkilediği, Dr.Ersin Arslan'ın ölümünden bir yıl geçmesine rağmen sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti önlemek için somut herhangi bir adımın atılmadığı vurgulandı. Önümüzdeki sürecin sağlık çalışanları açısından daha zorlu bir süreç olacağı eğer özelleştirmelerden geri adım atılmazsa şiddet azalmaz artarsa daha sert grevlerin yapılacağının uyarısı yapılarak konuşmalar bitirildi. Grev çekilen halaylarla son buldu.