Metal İşçisinin Sesi: Bosch'ta sonuna kadar mücadele!

Bosch'ta Türk Metal grev kararı almak zorunda kaldı. 23 Ekim 2014’te yapılan son TİS oturumunda da uyuşmazlık zaptı tutulunca resmi arabulucu süreci başlamış, bu süreç için öngörülen süre de Mart ayı içinde dolmuş ve son görüşmelerden de uzlaşma çıkmamıştı. Bu aşamada sendika için grev kararı almak bir yasal zorunluluk. Şimdi grev kararının asılmasının ardından 60 günlük yeni bir süre başlıyor. Bu 60 gün içinde yasal olarak 6 gün önceden haber vermek suretiyle sendika grevi başlatabilir. 60 gün bittiğinde greve çıkılmazsa yine yasal olarak sendikanın yetkisi düşer.

Türk Metal Sendikası'nın sicilini biliyoruz. Şu ana kadar uzlaşma sağlanamadıysa, bu iki yıl önce Bosch’ta işçilerin Birleşik Metal’e geçmek istemesiyle başlayan süreçtir. Baskılarla ve işten çıkarmalarla kırılan süreç sonunda Türk Metal yeniden yetki alıp TİS masasına otursa da ensesindeki Birleşik Metal tehditi diğer fabrikalardaki gibi apaçık bir ihanet sözleşmesi imzalamayı zorlaştırıyor. Sonuçta verilen mücadeleler, ödenen bedeller, harcanan emekler öyle ya da böyle boşa gitmiyor.

Sonuçta sendikal mücadelede belirleyici olan tabandaki işçinin iradesidir. Şimdi ele ele vermeli, Bosch'taki grev kararını gerçekten greve dönüştürmek için elimizden geleni yapmalıyız! Hazırlık olalım, Türk Metal'in bir gecede patronla anlaşabileceğini unutmayalım. Şu ana kadar harcadığımız emeklerin karşılığını almak için işyeri komitelerimizi kuralım. Gizlenen pazarlıkların ayrıntılarını öğrenmek için sendikaya baskı yapalım. Türk Metal’in astığı kağıtlar değil bizim üreten ellerimiz ancak bizi zafere kavuşturabilir!

Bosch işçisi, her türlü danışıklı dövüşe ve işten atma saldırısına da hazırlıklı olmalıdır. Tekrar ve bir kez daha işçiye ihanet edilirse değiştirme hakkımız saklıdır. Bizler, haklarımızı almak, daha iyi bir toplu sözleşme imzalamak için greve çıkmalıyız. Sonuna kadar gitmeliyiz!