Luna Sayaç işçileri, sendikalaşma mücadelesi veriyorlar

İzmir Çiğli AOSB’de bulunan Luna Sayaç fabrikasında çalışan yaklaşık 100 işçi, 26 Şubat sabahı işlerine giderken fabrika önünde sendikaya üye oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıklarını öğrendiler. Aynı gün toplanan işçiler, işe alınana kadar mücadeleyi sürdüreceklerini belirttiler.

6 Mart günü DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikasının çağrısıyla Çiğli AOSB girişinde başlayan yürüyüşe, İzmir halkı ve aralarında Devrimci İşçi Partisinin de bulunduğu birçok siyasi parti ve emek dostu katıldı. Greif işçilerinin de dayanışma içinde olduğu emekçiler, coşkulu bir şekilde Luna Sayaç'ın önüne doğru ilerlerken; "işçilerin birliği sermayeyi yenecek, sendikalaşma hakkı engellenemez, Luna işçisi yalnız değildir" şeklinde sloganlarla mücadelelerinin kararlılığını dile getirdiler.

Luna Sayaç'ın önüne varıldığında işçiler öfkelerini "Adalet yoksa işgal var, yağma yok işgal var, sendika hakkımız söke söke alırız’’ şeklinde sloganlarla gösterdiler.

Ardından DİSK genel başkanı Kani Beko konuşma yapmak üzere alana geldi. Beko konuşmasında, sendikalaşmanın demokratik bir hak olduğunu, işten atmanın suç olduğunu belirtti. Kıdem gaspına da değinen Beko, hükümetin işçiyi emekçiyi ezen ve patronlara çıkar sağlayan politikalarını eleştirdi. Halk isyanına da değinen Beko, işçilerin olsun halkın olsun her türlü hak arayışını ve demokratik eylemlerini baskılarla sindirilmeye çalışıldığını dile getirdi. İşçiye emekçiye reva görülen sefalet ortadayken kendilerinin milyonları ayakkabı kutularından çıkıyor, emeği sömürülen işçilerin hakları yeniliyor diyen Beko, yolsuzluklara, 17 Aralıkta operasyonlarına da değindi.

Ardından “yaşasın sınıf dayanışması” sloganıyla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı. “Bu daha başlangıç mücadeleye devam, zafer direnen emekçinin olacak’’ sloganlarıyla işçiler kazanım elde edene kadar mücadelelerini sürdüreceklerini gösterdi. Eylem alkışlarla sonlandırıldı.